Мултидисциплинарните екипи за закрила на детето: формалност или реалност?

This content was suggested by: 
12 Ноем. 2015

Екипи и професионалисти представляващи различни заинтересовани страни свързани със закрилата на детето, се събраха на конференцията "Споделяне на реалности от мултидисциплинарната работа в екип", организирана от  Child Protection Hub, Terre des Hommes и Defence for Children в Прищина, Косово, на 9-10 ноември 2015.

Конференцията събра около 60 човека от 13 различни държави, представители на държавни органи, полиция, здравни и образователни сектори, социални работници и НПО. Въз основа на техните интереси и капацитети, те посетиха заседания свързани с правни аспекти и укази, структура и лидерство на мултидисциплинарните екипи, ефективност и функционалност, усилия за изграждане на качество, мониторинг и оценяване на усилията на мултидисциплинарни екипи.

Голяма част от държавите откриваха доста общи неща между техните политики и процедури, но все пак имаше на какво да се научат едни от други. Участниците споделиха своите истории и случаи, които в повечето случаи бяха много вдъхновяващи за останалите. Също така често беше споменавано, че в много страни от региона има официални процедури и закони разработени за мултидисциплинарните екипи, но въпреки това, засега ежедневното им прилагане се оказва предизвикателство.

Като цяло, участниците споделиха, че идеята за мултидисциплинарните екипи е ефективен подход, тъй като създава споделени, разбиращи се процедури и практики, изяснява ролите, очакванията и отговорностите, развива способностите и знанията.

 

Проектът е финансиран от: