Покана за представяне на данни: Глобален преглед на консултации и изследвания с участие, включващи деца и млади хора, в адресирането на сексуалното насилие

19 Март 2017

19-ти март 2017

„Международният център“ (The International Centre - IC), изследващ сексуалната експлоатация на деца, насилието и трафика на хора (Бедфордшърски университет) в партньорство с „Инициатива за изследване на сексуалното насилие“ (Sexual Violence Research Initiative - SVRI), предприема международен преглед на данни свързани с методологии за участие използвани в научни изследвания и консултации по въпросите за сексуалното насилие включващо деца и млади хора.
    
Изследователският екип търси помощ и ще бъда благодарен ако заинтересовани групи биха могли да изпращат информация с документи и / или свързани с тях материали за работа с участието на деца и млади хора в научните изследвания или консултации по сексуално насилие (или свързани теми). Това може да включва статии от списания, доклади от конференции и презентации, научни доклади, доклади за проекти, оценки, уеб сайтове и съществуващи ръководства или инструменти - всякакви ресурси, които предоставят примери на съответни методологии и свързани с тях обзервации. От особен интерес е материал от среди с ниски, средни и високи доходи. Всички доказателства включени в прегледа ще бъдат цитирани изцяло.
  
В същото време, ако сте наясно със съответна работа, която е била предприета (или бива предприета), но все още не е публикувана, изследователският екип също ще се радва да чуе от вас.
  
В допълнение към поканата за представяне на данни, институциите също ще предприемат редица ключови осведомителни интервюта и ще бъдат домакини на семинар за събиране на данни в Форума на SVRI 2017 в Рио, 18 септември 2017 г. Информация за семинара "Създаване на безопасни места, за да се говори за опасни отношения: Разработване на насоки за участието на деца и млади хора в научни изследвания за сексуално насилие" е на разположение тук. Допълнителни подробности за интервютата ще бъдат разпространени по-късно тази година.
  
Ключови въпроси, на които прегледът иска да обърне внимание, включват:
  
· Как изследванията с участието на деца и млади хора по отношение на сексуалното насилие са планирани и дефинирани?
· Какви стратегии или подходи са били използвани за подкрепа на участието на деца и млади хора в научните изследвания спрямо сексуалното насилие?
· Пред какви предизвикателства са изправени изследователите при провеждането на изследвания, с участието на деца и млади хора, касаещи сексуалното насилие?
· Какви са основните етични въпроси възникващи при участието на деца и млади хора в изследвания в областта на сексуално насилие?
· Какви са ползите от изследователски методи с участие за развиване на знание и разбиране за подобрени отговори на, и превенция на, сексуалното насилие в световен мащаб?
  
Краен срок: Крайният срок за поканата за доказателства е: 30-и Април 2017
  
За контакти: За споделяни на работни примери или ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с тази работа моля свържете се с: д-р Силви Боварник / Silvie.bovarnick@beds.ac.uk
  
Резултати: Прегледът на изследванията има за цел да подкрепи развитието на бъдещо ръководство за изследователи и доклад за констатациите от този преглед ще бъде публикуван в началото на 2018-а.

Проектът е финансиран от: