Професионалисти свързани със закрилата на дедето споделят реалности от мултидисциплинарната работа на екипите

This content was suggested by: 
07 Ноем. 2015

На 9-10 ноември, 2015 в Прищина, Косово, Terre des hommes, Child Protection Hub и Defence for Children са домакини на регионална конференция, "Споделяне на реалностите свързани с мултидисциплинарния подход при работа в екип". Конференцията ще събере заедно професионалисти свързани със закрилата на детето, академици, правителства и представители на НПО от 13 държави, които да проучват мултидисциплинария подход, с цел да подобрят системата за закрила на детето.

Конференцията ще включи церемония по връчване на награди за ключови сътрудници за Child Protection Hub. Победителите ще получат финансиране, което да покрие дейност по техен избор, свързана с професионалното им развитие.

 

 

 

Проектът е финансиран от: