Проведено лятно училище по психоанализа в Сараево

01 Юли 2015
Source: 
Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца

От 21 до 28 юни в Сараево беше проведено лятно училище по психоанализа в рамките на инициативата Trauma, Trust and Memory. Между лекторите бяха Вамик Волкан, Андреас Хамбургер  и Калина Йорданова, психолог в Център АСЕТ и Ноу-Хау Център, НБУ. Събитието представи работата на психоаналитично мислещи изследователи върху етническия конфликт и ефектите на войната върху следващите поколения.   "Преживяното от жертвите на военно насилие достига следващото поколение не като последователна и логически подредена история в първо лице единствено число, а най-често като телесен симптом, белег от рана, непредвидими и нелогични поведения, шеги, грешки на езика, ритуали и предмети от пейзажа. Децата са тези, който първи стават свидетели на фрагментите в поведението и спомените на своите родители. Така второто поколение изгражда версия за миналото на семейството си, смесваща исторически факти, въображаеми образи и метафори, характерни за определен етап от човешкото развитие", каза в лекцията си     д-р Калина Йорданова.

Проектът е финансиран от: