4 Положителни практики за социално включване на ромската общност [Преглед на Childhub]

Date: 
06 Апр. 2016
Издател: 
Child Protection Hub

През последните няколко години, особено във връзка с Десетилетието на ромското включване, бяха извлечени много поуки за подпомагането на ромското включване. Десетилетието на ромското включване, открито с конференция в Будапеща през 2003 г., беше под надслов „Ромите в разширяваща се Европа: предизвикателства за бъдещето“. Предметът на конференцията беше инициатива за събиране на съответните заинтересовани лица и работа за отстраняване на пречките пред включването на ромите в Европа. След като се набра скорост, през 2005 г. се предложи преобразуването на инициативата в програма за едно цяло десетилетие. При все че Десетилетието не отговори на очакванията, то даде възможност за извличане на няколко важни поуки, които да се използват в бъдещите практики.

 

Прикачените файлове: 
Language(s) of materials: 
английски
Държава (и) Това съдържание е от значение за: 
Европа

Проектът е финансиран от: