Факторите, които помагат на деца от ромска общност да завършват средно образование

Date: 
12 Септ. 2016
Издател: 
Know How Center - Bulgaria
Authors: 
Анжела Филипова
Арсо Ганев
Валери Леков
Галина Маркова
Георги Стефанов
Далила Олегова
Методи Димов
Рая Димитрова

Статията представя изследване, което идентифицира факторите, допринесли за успешното завършване на средно образование на деца от ромския квартал “Изток” в Кюстендил. От завършилите през 2013 средно образование 20 деца в ромския квартал в града,  17 са взели участие в изследването. За тях основното предизвикателство, с което са се справили в училище, е дискриминацията. Подкрепата, която им е била необходима за това са: семейството, приятелите – българи и роми, училищният персонал, ресурсите в общността и личната мотивация. В текста са описани и предприети от екипа действия , базирани върху резултатите от изследването, които целят да окуражат повече ромски деца да записват и завършват училище. Изследването е направено от мултиетнически екип в рамките на проект „Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността.“

Imrana Kapetanovic / Save the Children

Прикачените файлове: 
Държава (и) Това съдържание е от значение за: 
България

Проектът е финансиран от: