Положителни практики за участието на децата в ЕС: Ромски деца

Date: 
20 Май 2016
Издател: 
Child Protection Hub

Участието на децата във всички аспекти на съвременното общество е изключително важно за доброто развитие на децата. Освен това е изключително важно, че децата, принадлежащи към уязвими групи, които вече са маргинализирани в обществото да имат възможност да участват в обществения живот и гласовете им да бъдатчути. Този доклад се основава на доклада на Европейската комисия "Оценка на законодателството, политиката и практиката на участието на децата в Европейския съюз" 1, който изследва нивата на участието на деца от уязвими групи. Ромските деца са идентифицирани като група, която преживява по-ниски нива на участие в сравнение с други групи деца. Ромските деца са изправени пред социално изключване, дискриминация и ниски нива на участие в образованието. Всичко това влияе негативно на способността им да участват в обществото и други процеси на вземане на решения. Някои законодателни мерки, институции и стратегии са използвани с надеждата за повишаване нивото на участие на ромските деца в техните общности. Страни като Гърция и Унгария са установили специфични стратегически цели, които са в сила относно интеграцията на ромите. Също така, закон от 2011 в Унгария позволява на деца от национални малцинствени групи да избират езика, на който да се образоват, увеличава достъпа до образование на ромските деца. Набор от добри практики включва проекти, като например: Having our say, All about you, and Travelling Ahead. Тези проекти са разработени от Save The Children и изпълнени в Шотландия и Англия. Тези проекти позволяват на ромите и пътуващите децата да изразят становище за техните местни райони и квартали, как да се подобри качеството на живота и като цяло да се чуе техният глас. На децата е дадена възможност да споделят своето мнение чрез различни платформи като например: видео, разговори, рисунки, моделиране на глина, фотография и интернет коментари. Освен това, Associzione 21 Luglio 2, в Италия осигурява обучение за активисти, които да станат застъпници на своите общности.

Резюмето е написано от Карим Koрейм за Портал за закрила на детето за Югоизточна Европа, 2016.

 

 

Прикачените файлове: 
Language(s) of materials: 
английски
Държава (и) Това съдържание е от значение за: 
Европейски съюз

Проектът е финансиран от: