Обещаващи практики

Тази страница съдържа описания и резюмета на тествани практики в сферата на закрила на детето, които са дали резултат.

9 items available. Click here to search.
Факторите, които помагат на деца от ромска общност да завършват средно образование
Статията представя изследване, което идентифицира факторите, допринесли за успешното завършване на средно образование на деца от ромския квартал “Изток” в Кюстендил.
Положителни практики за детско вкслючване в ЕС: деца под защита и алтернативна грижа
Детското включване във всички аспекти на модерното общество е от особена важност за доброто развитие на децата.
Положителни практики за участието на децата в ЕС: деца мигранти
Участието на децата във всички аспекти на съвременното общество е изключително важно за доброто развитие на децата.
Положителни практики за участието на децата в ЕС: Ромски деца
Участието на децата във всички аспекти на съвременното общество е изключително важно за доброто развитие на децата.
Положителни практики за детско включване в ЕС: деца с увреждания
Детското включване във всички аспекти на модерното общество е от особена важност за доброто развитие на децата.
4 Положителни практики за социално включване на ромската общност [Преглед на Childhub]
През последните няколко години, особено във връзка с Десетилетието на ромското включване, бяха извлечени много поуки за подпомагането на ромското включване.
Грийнфийлдс Хаус, Кент: индивидуална грижа с разбиране за детето
Грийнфийлдс Хаус в Кент е място, където гледната точка на детето е вземана насериозно.

Проектът е финансиран от: