Анализ на положението на жените и децата в Косово*

This content was suggested by: 

детайли

Дата:  21 Февр. 2020 Author:  Christopher Davids Alex Key Bjorn Gelders Издател:  UNICEF Kosovo Тип публикация:  Report / Study / Data

Този анализ на ситуацията е резултат от подробен преглед на документи, последван от поредица от интервюта, проведени по време на полева работа и консултации с национални и местни служители и лица, неправителствени организации и членове на ООН.

Той представя преглед на положението на децата и жените в Косово, като показва най-значимите постижения, постигнати в определени области, съчетани с предизвикателствата, пред които са изправени институциите и хората в усилията да се постигне равенство.

Подобряването на оцеляването и развитието на децата и увеличаването на броя на записаните в образователната система деца от ромски, ашкалийски и египетски произход се отбелязват като положителни движения, докато бедността, съществената разлика между планирането и прилагането на политиката, невключващото образование и неравнопоставения достъп до услуги и половата дискриминация се разглежда като едно от основните предизвикателства, с които Косово се сблъсква в тази посока.

В този анализ е включен широк спектър от препоръки, които дават конкретни предложения в области, в които са установени недостатъци в постигането на целите.

Total number of pages: 
154
Topic(s): 
Country(s) this content is relevant to: 
Косово

Проектът е финансиран от: