Изтезанието на деца вътре в семейството (ИДВС) - нова и нововъзникваща категория на малтретиране на деца - е изтезание, наложено на деца от техните родители или други лица, полагащи грижи за тях.

Центърът за детска политика разработи първото интердисциплинарно определение и разработи първото изчерпателно проучване на случай на преживяло подобно мъчение дете. Този казус е първият, който документира последиците за детето от детството до зряла възраст. 

  • Какво е ИДВС? По какво се различава от другите форми на малтретиране на деца?
  • Ранни дефиниции на ИДВС и литература относно изтезанията, които са информирали нашето определение
  • Описания на по-общи форми на малтретиране на деца
  • Допринасящи фактори за малтретирането на деца
  • Динамиката на извършителите в ИДВС
  • Безопасността на децата в ситуациите на ИДВС
  • Съединение и запазване на семейството, родствени грижи, терапия
  • Мултидисциплинарно сътрудничество в отговор на изтезанията на деца

Свалете доклада относно политиките (PDF) here.

Свалете обсъждането на случаи (PDF) here.

 

Childhub

Може да ти хареса ...

0
274
Ако хората разбират развитието на детето и как то може да бъде извадено от релси чрез злоупотреба или други неблагоприятни детски преживявания, те биха могли да видят как работата, извършена от служби, които подпомагат семействата, може да помогне и…
0
18
The KidsRights Index 2018 е вече достъпен на http://www.kidsrightsindex.org .  KidsRights Index е годишният световен индекс, публикуван от Фондацията "KidsRights", която класира начина, по който страните се придържат и са способни да подобрят…
0
51
Въпреки че родителите са участници в защитата на правата на децата в цифровия свят, развитието на технологиите е бърз и сложен процес, който родителите не винаги могат да следват. През февруари 2021 г. Комитетът на ООН за правата на детето публикува…
yes
0
36
Каним ви да се присъедините към нашите нови уебинари, в които социален съветник и психолог представят три казуса за това как насилието, основано на пола, засяга децата и младите мигранти в Румъния. Насилието между деца и млади хора, основано на пола…
0
23
През изминалия месец ви споделихме новина за резултатите на изследването на УНИЦЕФ, което потвърди, че всяко второ дете (47%) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Споделяме и подробния документ наличен на страницата…
yes
0
104
Добре дошли в Промяната на нормите около насилието в училищата Е-модул за обучители и фасилитатори, работещи с деца и млади хора. За кого е E-модулът?   Това ръководство е написано за възрастни, включително обучители, фасилитатори, учители или…
0
6
През 2018-2019 г. Съвета на Европа ще преразгледа стратегията за правата на децата. Това ще включва и консултации сред държавите членки относно напредъка през последните 3 години по отношение реализирането на 5-те основни области, които са: борба…
no
0
45
Инициативата „Умението да променяш” е започната през 2019 г. от организации, членки на мрежата Партньорство за учене и действие. Проектът „А дали е така … (разкази за силата и насилието)” е част от тази инициатива, в която се включват Ноу-хау център…
0
55
Изследване по поръчка на УНИЦЕФ потвърди, че всяко второ дете (47%) в България е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Най-често срещаната форма е емоционалното насилие (45,9%). Другите видове насилие са физическото (31,2%),…
0
17
Това е листовка е посветена на деца / младежи, които са били жертви на насилие, основано на пола, или деца / младежи, които искат да знаят повече и да предотвратят насилието, основано на пола. Поканени сте да я изтеглите безплатно - моля вижте…
0
19
Тези инфографики са подготвени и публикувани като част от тематичния пакет с автор Defence for Children International Belgium (DCI Белгия), в рамките на регионалния проект „Изграждане на взаимоотношения чрез иновативно развитие на осведомеността за…
yes
0
2784
Присъединете се към честването на шестата годишнина на ChildHub и стартирането на новата платформа. За да благодарим на нашите членове и посетители, които ни помогнаха да се превърнем в една от най-големите онлайн общности от професионалисти, ние…
0
17
Тази брошура е адресирана до всички деца и младежи, които са били преки или непреки жертви на насилие, основано на пола. Обяснява какво е насилието, основано на пола, и как то може да бъде предотвратено  Тази брошура е създадена в рамките на…