Отчет за хуманитарната ситуация в Украйна, юни 2018

детайли

Дата:  30 Юни 2018 Издател:  ЮНИСЕФ Тип публикация:  Report / Study / Data

През юни УНИЦЕФ продължава да оказва подкрепа на учителите в районите Донецк и Луганск, по отношение на обмена на сексуално и възрастово образование, а също така и за безопасно водоснабдяване, канализация и хигиена (WASH) на образователните центрове от двете страни на разделителната линия.

След приключване на оценката на 14-те училища, включени в модела за безопасно училище в регионите Донецк и Луганск, УНИЦЕФ насърчи формирането на плановете за развитие на училищата в региона. УНИЦЕФ продължава да предоставя психо-социална подкрепа, включително помага на децата и попечителите да се научат да се справят със стреса, страданието, безпокойството и заплахата от насилие. През юни УНИЦЕФ преустрои центъра за закрила на децата в Луганск, където се обръщат деца и настойници от контролирана от правителството територия на региона Луганск.

Total number of pages: 
4
Series this is part of: 
Language(s) of materials: 
английски
Country(s) this content is relevant to: 
Украйна

Проектът е финансиран от: