Подкрепа на реформи за детска грижа в условия на политическа нестабилност, бедност и ограничен човешки ресурс

Оценка на работата на „Надежда и домове за децата — клон България“ (НДД) за периода 2014-16 г.

детайли

Дата:  01 Ян. 2019 Author:  Борислава Мечева Валентина Бижева Галина Маркова Евгения Тонева Любомир Джалев Кристина Славова и Яна Кацарова Издател:  Know-How Centre for the Alternative Care for Children New Bulgarian University Тип публикация:  Report / Study / Data

Предоставяме ви този доклад, подготвен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на "Надежда и домове за децата - клон България" (НДД). Междинната оценка, представена в документа, е подготвена от изследователския екип на НХЦ (Борислава Мечева, Валентина Бижева, Галина Маркова, Евгения Тонева, Любомир Джалев, Кристина Славова, Яна Кацарова), отнася за периода 2014-2016 г. и е направена в контекста на деинституционализацията в България. Докладът показва, че Модела НДД функционира успешно, но също така доказва, че поради условията в държавата, работата на НДД е ограничена от редица фактори.

Total number of pages: 
85
Language(s) of materials: 
български
Country(s) this content is relevant to: 
България

Проектът е финансиран от: