Правата на децата в младежкото правосъдие

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ НА АНМЕСТИ ИНТЕРНЕШАНАЛ НА КОМИТЕТА ЗА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО - ПРОЕКТ НА ОБЩА КОМЕНТАР \ t 24 (201X)

детайли

Дата:  01 Ян. 2019 Издател:  Amnesty International

Amnesty International (AI) публикува наблюденията си пред Комитета на ООН за правата на детето относно проект за общ коментар № 24, след като е отворена поканата за коментари. Този документ включва предложения на АИ относно терминологията, водещите принципи и основни елементи на цялостната политика за правосъдието за малолетни и непълнолетни, възраст и деца в конфликт със закона, специфични въпроси, както и повишаване на осведомеността и обучение.

Total number of pages: 
10
Country(s) this content is relevant to: 
Международни

Проектът е финансиран от: