"За деинституционализацията от първо лице", доклад на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

детайли

Дата:  01 Апр. 2018 Author:  Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ Издател:  Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца НБУ Тип публикация:  Report / Study / Data

Споделяме доклад на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, "За деинституционализацията от първо лице". Текстът разглежда проблеми и препоръки, свързани с грижита за деца, идентифицирани от 11 млади хора, които са живели в институции, в рамките на 10 срещи с екипа на центъра. Разгледаните теми са:

  • Подкрепа на биологичното семейство (превенция на настаняването на деца в  институции и реинтеграция в биологичното или разширеното семейство).
  • Живот в резидентна грижа, подготовка и преместване на децата от институциите в общността.
  • Подготовка на професионалисти, работещи с деца.
  • Управление и финансиране на процеса на деинституционализация. 

Може да намерите пълната публикация прикачена към тази статия.

Прикачените файлове: 
Total number of pages: 
18
Series this is part of: 
Language(s) of materials: 
български
Country(s) this content is relevant to: 
България

Проектът е финансиран от: