Този основен курс за повишаване на осведомеността е за всеки, който може да влезе в контакт с деца и млади хора, настанени в среда на алтернативна грижа. Целта на курса е да предостави накратко разбирането за травмата, въздействието, което тя може да окаже върху живота на децата и младите хора, както и начините за подкрепа на тези, които могат да бъдат засегнати от нея.

Този курс е част от по-голям проект, финансиран от ЕС, наречен “Сигурна среда, успяващи деца: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма”. Проектът се осъществява в Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария и Сърбия под координацията на SOS Детски селища - за повече информация относно обхвата на проекта и различните му дейности, моля, посетете нашата уеб страница: https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices.

Курсът се състои от шест кратки модула. Модул 1 и Модул 2 предлагат въведение в темата за травмата и подходите за работа, съобразени с преживяна травма, като ще е необходимо да завършите двата модула, преди да можете да изберете един или повече от останалите четири модула.

  • Модул 1: Разбиране на значението за травма и подходи за работа, съобразени с преживяна травма при деца и млади хора в алтернативни грижи
  • Модул 2: Разбиране на начините, по които неблагоприятните преживявания и травмата могат да повлияят на деца и млади хора, живели в грижа
  • Модул 3: Подкрепа за деца и млади хора, живели в грижа и преживели травма.
  • Модул 4: Работа със семейства, които са преживели травма
  • Модул 5: Подкрепа на деца без придружител или разделени от близките им - бежанци и мигранти
  • Модул 6: Травми и деца с увреждания и психично (умствено) заболяване

Всеки модул трябва да отнеме приблизително 40 минути за изпълнение, като можете да започнете и да завършите всеки от модулите със свое собствено темпо.

Искрено се надяваме, че курсът ще ви бъде интересен и много полезен.

English - Српски - HrvatskiFrançaisбългарскиΕλληνικάNederlands - Magyar

                            

Childhub Academy Course ID
113

To enrol and take courses in the Childhub Academy you need to be logged in to Childhub.

Childhub

Може да ти хареса ...

yes
0
189
Проектът REVIS стартира през януари 2021 г., след проучване проведено в страните участници в проекта. Въз основа на проучванията беше създадено ръководство за обучители и фасилитатори „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”,…
yes
0
137
Създадено по проект „Реагиране на насилието сред деца в училищата и други непосредствени места“ (англ. „Responding to Violence against children in Schools and adjacent settings" - REVIS), новото е-обучение се стреми да подготви учители и обучители,…
0
407
ChildHub с удоволствие съобщава, че две от електронните му обучения са сертифицирани от службата за сертифициране CDP като съответсващи на принципи и стандарти за професионално развитие. Електронните обучения – Включваща практика за деца и младежи,…
yes
0
119
За уебинара:   Работите ли в публичния сектор? Работите ли за популяризирането на правата на децата? Ако сте заинтересовани да научите как правителствата и професионалистите от обществения сектор могат да слушат мнението на децата относно политиките…
yes
0
229
Каква е целта на Е-модула? Този електронен модул е ​​предназначен да изгради и/или увеличи капацитета на различни професионалисти, работещи с деца жертви и/или деца престъпници в наказателното правосъдие и в системите за закрила на детето по…
0
32
Основната констатация в изготвената оценка на проекта е: по отношение на различните видове ангажирани аудитории, производството на съдържание и предоставянето на обучение (т.е. целите за продукция) е, че всички те са били значително надхвърлени в…
yes
0
459
В този курс ще разгледаме значението на използването на структуриран подход към оценката в работата по закрила на детето. Независимо, че много професионалисти смятат оценката за рутинна, тривиална или дори тежка задача, оценката поставя основата на…
yes
0
286
Как е възможна превенцията и какъв е адекватният отговор на  насилието в училище? Основната цел на проект REVIS  е  предотвратяване и отговор на насилието между връстници  като създава възможности за децата да осмислят причините, които водят до…
yes
0
199
Този електронен курс бе разработен като част от финансирания от ЕС проект "Умения за живот, лидерство, неограничен потенциал: Подкрепа за деца и младежи, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и улесняване на практиката на участие"…
0
31
UNICEF published a report ‘A Right to be Heard: Listening to children and young people on the move’ which provides us with the information about the challenges and deprivations faced by young refugees and migrants. The online poll was answered by…
yes
0
13
Уебинарът е предназначен за: Професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона.   Организатори на уебинара са Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет и сдружение „Програма за развитие на съдебната система“.…
0
8
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, заедно с МТСП на Р. България, Фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и Фондация Лумос, Ви канят да вземете участие в международна конференция на тема „…
0
87
Този пакет се състои от седем стратегии, основани на доказателства. Пакетът се основава на нарастващите доказателства, че насилието срещу деца може да се предотврати, и на нарастващия обществен консенсус, че то вече няма да бъде толерирано. Пакетът…
0
5
  Campbell Collaboration и UNICEF Innocenti работиха заедно, за да създадат карта, наречена  Mega-Map, в която се обединяват съществуващите вече  карти и систематични прегледи относно благосъстоянието на децата от страни с ниски до средни доходи. Тя…