Материали приятелски ориентирани към деца

Като професионалисти често се нуждаем от материали, които можем да използваме, за да обясним проблемите на децата - на език, който е лесно разбераем за тях. В този раздел сме събрали такива материали! Въпросите включват правата на детето, малтретиране на деца, участието на децата. Ако знаете за такива ресурси, които могат да се добавят тук, моля пишете ни!

5 items available. Click here to search.
Как правителствата могат да спазват обещанията си към децата на улицата
Дата на публикация: 2017
Издател: Consortium for Street Children
Международната организация и мрежа от организации, работещи с деца на улицата в цял свят - Консорциум за деца на улицата, публикува този материал, написан на разбираем за децата стил, "Как правителствата могат да спазват обещанията си към децата н
SigurOnline

2 онлайн урока, които да помогнат на тийнейджъри и млади хора безопасно да сърфират в интернет. 

Видео уроци за безопасно сърфиране в интернет
Дата на публикация: 2016
Издател: International Center for Women Rights Protection and Promotion “La Strada”
Тези две видеа са насочени към тийнейджъри и деца с цел да им помогнат да извлекат най-полезното от виртуалният свят, така че той да се превърне в неизчерпаем източник на знания, комуникация и развитие.
Синдром на родителско отчуждение
Дата на публикация: 2015
Издател: Know How Center - Bulgaria
С поведението си при развод и възникнал продължителен спор за родителските права, родителите могат да отключат постоянно емоционално страдание и тежки случай
Децата и правосъдието: право на децата да бъдеш изслушани [VIDEO]
Дата на публикация: 2015
Издател: FRA (European Union Agency for Fundamental Rights)
Децата трябва да бъдат чути и да участват във всички въпроси, които ги засягат. Това се отнася и за правосъдната система. Повече информация относно работата на FRA относно децата и правосъдието може да намерите на:
Отивам в моя нов дом
Дата на публикация: 2014
Издател: Лумос България
,,Отивам в моя нов дом'' е книжка, която има за цел да обясни на децата какво да очакват когато институцията се затваря.

Проектът е финансиран от: