Изследвай, включи се, действай!

Децата и младите хора и Глобалният договор за бежанците и За безопасна, организирана и редовна миграция
Дата: 
21 Февр. 2019
Authors: 
Hannah Mehta
Издател: 
Initiative for Child Rights in Global Compact - Destination Unknown
Explore, Engage, Act!

Инициативата за правата на детето в Глобалните договори разработи кратко представяне за младите хора на наскоро приетите Глобални договори за бежанците и миграцията. Целта е да се даде възможност на децата и младите хора да знаят какво казват двата договора за децата и подрастващите мигранти и бежанци и да ги вдъхновят да предприемат действия.

В брифинга се предоставя основна информация за договорите, очертава се какво казва всеки договор за децата и младите хора и се изследват начините, по които те могат да участват в дискусиите около Глобалните договори, въвеждане на протоколите на практика и проверка на напредъка. Той разглежда начините, по които децата и младите хора могат да искат да работят с другите и да предприемат действия.

В брифинга се съдържат и вдъхновяващи примери за групи от млади хора, които работят в подкрепа на децата и младежите-мигранти и бежанци.

Total number of pages: 
60
Държава (и) Това съдържание е от значение за:: 
Европейски съюз

Проектът е финансиран от: