Конференция по проект CarePath

Дата: 
30 Апр. 2020 - 9:00am to 5:00pm
Organiser: 
CarePath project
Location: 
Brussels at Académie Royale, Salle Chistrian de Duve, Rue Ducale 1
Type of event: 
Offline
Deadline for registration: 
01 Апр. 2020

Запазете датата за нашата конференция за психосоциална подкрепа за деца, остаряващи извън грижа.

Eurochild с удоволствие съобщава, че на 30 април 2020 г., след Деня на Общото събрание и членовете на 2020 г., членовете на Eurochild са добре дошли да се присъединят към нас за нашата конференция за психосоциална подкрепа за деца, остаряващи извън грижи.

Организирана като част от проекта CarePath: овластяване на публичните власти и професионалисти към информирана-за -травма подкрепа при напускане на грижи, конференцията ще идентифицира ключови промени, необходими на нивата на политика и практика около предоставянето на психосоциална подкрепа за деца, порастващи извън алтернативни системи за грижа.

Ние планираме да обединим заинтересовани страни от областта на грижите и закрилата на децата от институциите на ЕС и международните организации, (под) националните публични органи, НПО, университетите, корпорациите, както и самите специалисти от услугите и младите хора. За повече подробности, потърсете нашия първи бюлетин на CarePath с информация за конференцията, предстоящия ни онлайн курс за обучение и други.

Допълнителна информация, включително дневния ред и ключовите бележки, ще бъдат добавени на страницата https://carepath-project.eu/site през следващите седмици.

За повече информация, моля, свържете се с Ciaran O’Donnell at Ciaran.odonnell@eurochild.org.

Cтрана: 
Европейски съюз
Tags: 
Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: