специалнен раздел: Burnout

This section brings together materials relating to the burnout of professionals

News

27 Ян. 2020
Изследовател от практиката и професор Гейл Кинман и д-р Луиз Грант (Университета в Бедфордшир) публикуваха последната си работа „Проектът за промяна SWORD“. Този проект има за цел да предостави на лидерите и супервизорите в социалната... Read more

Learning

20 Март 2019
За уебинара: Радваме се да ви поканим на съвместен уъркшоп на Childhub и ISPCAN за преумората при професионалисти в сферата на закрила на детето! В ежедневната си работа професионалистите в областта на защитата на децата са изложени на различни... Read more
22 Февр. 2018
За уебинара: Благодарение на нашето безкрайно забързано общество и многобройните отговорности, които всеки от нас носи, не е чудно, че толкова много от нас се чувстват тревожни и под интензивно "претоварване". Този уебинар ще се... Read more

Library

05 Авг. 2016
Независимо от факта, че всички 28 членки на Европейския съюз са ратифицирали Конвенцията за Правата на Детето, насилието продължава да проваля живота на милиони деца в цяла Европа. В този доклад Агенция на Европейския съюз за основните права - FRA (... Read more
15 Дек. 2015
Като втори пример за превенция на синдрома на професионалното прегаряне избрахме една добре позната международна компания, Microsoft Corporation, тъй като искахме да покажем някои иновативни подходи, които могат да бъдат приложени с цел превенция на... Read more
15 Дек. 2015
Междинародната Федерация на Червения Кръст (МФЧК) е международна хуманитарна организация, която е създала система за превенция на синдрома на професионално прегаряне сред нейните екипни членове. Една от използваните стратегии е създаването на Екип... Read more

Multimedia

17 Дек. 2015
Общувайте с подчинените си С цел да се гарантира, че хората могат ефективно да изпълняват отговорностите, които отговарят на работната им позиция или конкретна проектна задача, винаги се уверявайте, че сте наясно с крайните срокове, очакванията и... Read more

Burnout

[Великобритания] По-добра подкрепа за благополучието на социалните работници - учебникът SWORD
Дата на публикация: 2020
Изследовател от практиката и професор Гейл Кинман и д-р Луиз Грант (Университета в Бедфордшир) публикуваха последна
Насилие над деца с увреждания
Дата на публикация: 2016
Издател: Child Protection Hub
Независимо от факта, че всички 28 членки на Европейския съюз са ратифицирали Конвенцията за Правата на Детето, насилието продължава да проваля живота на милиони деца в цяла Европа.
Четири стъпки за превенция на синдрома на прегаряне във вашия офис (Video)
Дата на публикация: 2015
Общувайте с подчинените си
Microsoft предлага на своите служители творчески отпуски и хот-дескинг, за да избегне имиджа на експлоататор
Дата на публикация: 2015
Като втори пример за превенция на синдрома на професионалното прегаряне избрахме една добре позната международна компания, Microsoft Corporation, тъй като искахме да покажем някои иновативни подходи, които могат да бъдат приложени с цел превенция
Многостранни стратегии за превенция на синдрома на професионално прегаряне в екипи – МФЧК
Дата на публикация: 2015
Междинародната Федерация на Червения Кръст (МФЧК) е международна хуманитарна организация, която е създала система за превенция на синдрома на професионално прегаряне сред нейните екипни членове.

Проектът е финансиран от: