специалнен раздел: Child sexual abuse

You can access all the resources on the issue of child sexual abuse on this single page: news, documents, learning resources, discussions and experts

News

21 Март 2020
Национална мрежа за децата споделиха статия относно сексуалното насилие в България, липсата на глас на жертвите и слабото или несъществуващо сексуално образование в държавата поради избягването на темата. Статията отбелязва, че през 2019 г.... Read more
09 Юли 2019
Споделяме този репортаж на БНТ за проекта на SOS Детски селища "Светулка - освети мрака". Репортажът обръща внимание на обучението на приемни родители, социални работници, психолози и специалисти, които работят с деца, за това как да... Read more
26 Апр. 2019
Уязвимите млади хора са високорискови групи, които стават жертви на трафик на хора. Последните резултати от проучването, проведено от Международната организация за миграция (МОМ) „Осъзнаване на рисковете от трафика на хора сред уязвимите деца... Read more

Learning

30 Ян. 2020
Какво е насилие и злоупотреба от дете към родител (CPVA - child to parent violence and abuse) и как можем да подкрепим семействата в тази ситуация? Присъединете се към нас в интерактивен уебинар, за да разгледате подробно темата и да научите... Read more
25 Ноем. 2019
Пивишете знанията си за насилието, основано на пола и формите на домашно насилие Домашното насилие е глобален здравен проблем, който може да приеме много форми и да засегне всеки. Специалистите в областта на здравеопазването и социалните... Read more
02 Ноем. 2017
Да поговорим за темата сексуално насилие над деца и последиците от него. За правото на участие на децата. Уебинарът е предназначен за специалисти, студенти и професионалисти и ще има за цел да се достигне до съгласие по отношение на... Read more

Library

24 Апр. 2020
През април 2020 г. от BASW беше публикувано Практическо ръководство за социалните работници по отношение на домашното насилие и благополучието на децата. В периоди на пандемия и самоизолация в цялата страна хората са по-уязвими от всякога и тези... Read more
15 Ноем. 2017
"Общностите в практиката са групи от хора, които споделят загриженост или страст към нещо, което правят, и се научават да правят това по-добре, докато редовно взаимодействат" (Венгер, 2007). Общностите в практиката са съставени от хора... Read more
18 Авг. 2016
  UNICEF е изследвал резултатите от множество програми за превенция на насилието и интервенционни програми по целия свят и идентифицира шест стратегии, които показват, че са високо ефективни. Проектите за интервенция и отговор, очертани в... Read more

Multimedia

17 Ноем. 2017
На 18 ноември Съветът на Европа ще отбележи за трети път Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба. Заедно с дигиталния обучител на родители за Съвета на Европа @DigiParentCoach Елизабет... Read more
18 Септ. 2017
Три видео клипа, посветени на сексуалната експлоатация и насилие. Те са реализирани от екипа на Loveguide, който отговаря на въпроси, свързани със секса и интимните отношения, вълнуващи младите хора, с помощта на кратки видеа. Ето и линковете към... Read more
15 Ноем. 2016
Краткото видео описва как работи Центъра за закрила на детето в Загреб, чрез мултидисциплинарни методи на работа, за да помогне за рехабилитацията на деца жертви на насилие. Видеото е изработено от Childhub като част от селекцията обещаващи практики... Read more

Child sexual abuse

Домашно насилие и благополучие на децата: Практическо ръководство за социални работници
Дата на публикация: 2020
Издател: British Association of Social Workers
През април 2020 г. от BASW беше публикувано Практическо ръководство за социалните работници по отношение на домашното насилие и благополучието на децата.
[България] Национална мрежа за децата призовават за по-ефективно сексуално образование в България
Дата на публикация: 2020
Национална мрежа за децата споделиха статия относно сексуалното насилие в България, липсата на глас на жертвите и слабото или несъществуващо сексуално образование в държавата поради избягването на темата.
"Значи, това е сексуално насилие?"
Дата на публикация: 2019
Издател: Council of Europe
Книжката за тийнейджъри се фокусира върху въпросите, задавани от деца и чрез случаи помага да се разбере сексуалното насилие и престъпните му аспекти.
[България] Репортаж на БНТ за проекта „Светулка - освети мрака“
Дата на публикация: 2019
Споделяме този репортаж на БНТ за проекта на SOS Детски селища "Светулка - освети мрака".
[Украйна] Защита на уязвимите деца и младежи в Украйна от трафик
Дата на публикация: 2019
Уязвимите млади хора са високорискови групи, които стават жертви на трафик на хора.
[България] ПРЕВЕНЦИЯТА НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ И СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НАД ДЕЦА Е ВЪЗМОЖНА
Дата на публикация: 2017
Това беше мотото на международната конференция, организирана от ПАРТНЬОРСТВО ЗА УЧЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ (ПУД) с финансовата подкрепа на фондация ОАК.
Защитата на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, подпомогната от информационните и комуникационни технологии [Video] [Video]
Дата на публикация: 2017
Издател: Council of Europe
На 18 ноември Съветът на Европа ще отбележи за трети път Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба.
Ръководство за развитие на общности в практиката
Дата на публикация: 2017
Издател: LEAP
"Общностите в практиката са групи от хора, които споделят загриженост или страст към нещо, което правят, и се научават да правят това по-добре, докато редовно взаимодействат" (Венгер, 2007).

Страници

Проектът е финансиран от: