Mental Health, and Psychosocial Interventions (MHPSS)

[България] Нов прием в магистърската програма Психо-социални интервенции с деца и семейства
Дата на публикация: 2019
Департамент „Здравеопазване и социална работа“ обявява нов прием за магистърска програма Психо-социални интервенции с деца и семейства.
[Финландия] Финландия създава център за подкрепа на психичното здраве на бежанците
Дата на публикация: 2019
Финландският Национален институт за здраве и благополучие в партньорство с пет университетски болници в страната, както и Финландската асоциация за психично здраве и с подкрепата на Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейската комисия (
Talking Mental Health, анимация на великобританския център за деца и семейства "Анна Фройд" [Video]
Дата на публикация: 2018
Издател: Anna Freud National Centre for Children and Families
Националният център за деца и семейства "Анна Фройд", Великобритания, сподели тази анимация озаглавена Talking Mental Health (Да поговорим за психично здраве).
Images of War: The Place of the War Past of the Parents in the Second Generation’s Identity
Дата на публикация: 2015
Издател: Journal of Regional Security
Калина Йорданова е психотерапевт на жертви на изтезания, домашно насилие и трафик на хора. Академичната ѝ работа е базирана на конфликтите в Босна и Херцеговина и Сирия, специфично психологическите последици от войната.
Месечна дискусия на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, изпълнява проект „Да изпълним (не)възможните мечти“, финансиран от ЕК.

Проектът е финансиран от: