специалнен раздел: Multi-Disciplinary Team Work

On this page you will find all resources on Multi-disciplinary team working: guiding documents, training tools, research, experts and multimedia.

Toolkit

Find legislation, description of national systems, evaluation of multi-disciplinary child protection practices in different countries.

Multi-Disciplinary Team Work

[България] Позитивният ефект на програмата Еnergy@school („Енергия в училище“)
Дата на публикация: 2019
Национална мрежа за децата съобщиха за програмата Еnergy@school („Енергия в училище“), която обхващаща 41 централноевропейски училища в Австрия, Хърватия, Унгария, Полша, Словения, части от Италия и части от Герма
[България] „Месец на родителите“ организиран от УНИЦЕФ
Дата на публикация: 2019
Национална мрежа за децата съобщиха, че УНИЦЕФ организира „Месец на родителите“ през юни 2019 г., по време на който организацията ще разпространява множество материали в подкре
Експерт Организационно Развитие
Дата на публикация: 2019
Фондация “За Нашите Деца” търсят Експерт Организационно развитие за екипа си в София. Ролята включва:
[България] Казанлък вече разполага със „Спешен център за настаняване на деца в риск“ и „Синя стая”
Дата на публикация: 2019
Национална мрежа за децата съобщиха, че в град Казанлък официално са били открити
„Що е социална работа?“ - част 1 и част 2 [Video]
Дата на публикация: 2019
Издател: Know-How Centre for the Alternative Care for Children
„Що е социална работа?“ беше темата на първата месечна дискусионна среща, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца
[България] Предстои Националната конференция "География на възстановителното правосъдие в България"
Дата на публикация: 2019
По-рано този месец ви съобщихме за предстоящото провеждане на Национална конференция "География на възстановителното
[България] Проведе се оценка на приноса на „Надежда и домове за децата – клон България“ в процеса на деинституционализация
Дата на публикация: 2019
На 23.01.2019 г. „Надежда и домове за децата – клон България“ проведоха конференция на тема: „Деинституционализация в условията на политическа турбулентност, бедност и ограничен човешки ресурс“.
[България] Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца създадоха „Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск”
Дата на публикация: 2019
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, направиха сериозна стъпка към постигане на мултидисциплинарен подход в работата с деца в риск: създадоха „Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск”
[България] Културната трансформация на общностите и реформите в образованието и социалната сфера
Дата на публикация: 2018
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет покани неправителствени организации, които работят активно за развитие на общности, представители на правителството, местното управление, училищната общност и социалните сл

Страници

Проектът е финансиран от: