19
0
Up
1
Унгарски автор повдига въпроси за достъпа на малцинствената ромска общност до дигитално образование по време на COVID-19 чрез профила на 12-годишния Михали Х.
59
0
Up
41
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. се фокусира върху това никой да не е изоставен.  Тази публикация има за цел да информира мисленето и практиките в световен мащаб.
12
0
Up
43
Нов доклад, написан от д-р Грейм Атертън, директор на Националната мрежа за образователни възможности, оценява участието на висшето образование на цигански, ромски и номадски общности и как висшето образование се опитва да се справи с този проблем.
3
0
Up
28
БАКУ, Азербайджан - Когато Нанаханум Азимова се записа в ново училище, открито в Баку миналата година, тя рискуваше на доверие. Подобно на много хора с увреждания, нейният опит в училище като дете е бил помрачен от социално изключване и стигма.
4
0
Up
25
В рамките на проекта „Учители и ученици-доброволци за по-добри образователни резултати на ромските деца“, с финансовата подкрепата на Ромския фонд за образование, беше направена публикацията „Учим с децата“, която публикация представя колекция от примери за добри практики при осигуряване допълнит
36
0
Up
38
UNESCO публикува 2020 Global Education Monitoring (GEM) Report, в който се посочва, че „качественото образование трябва да е достъпно за всеки млад човек в света - независимо от пол, увреждане, етническа принадлежност, идентично
4
0
Up
44
Вторият изследователски доклад в проекта Misto Avilean представя „Пречките пред училищната (ре) интеграция от ромските ученици при международна миграция“. Резултатът е от 45 интервюта, 100 въпросници, 20 инфографики, обобщени до 100 страници (на румънски и английски - вижте връзките по-долу).
5
0
Up
38
Наскоро ЮНЕСКО определи пет погрешни схващания, които обграждат приобщаващото образование. Мит 1: Включването е (само) за деца с увреждания
3
0
Up
44
Сдружение "Образование без раници" търсят Координатор проект и асистент на изпълнителния директор за екипа си, който да работи пряко и интензивно с изпълнителния директор на сдружението, както и с настоящите координатори.
5
0
Up
37
Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе са провели онлайн проучване "Дистанционното обучение: възможност за развитие на образованието или предпоставка за задълбочаване на образователните неравенства".
6
0
Up
30
Кметове от Пловдивската област са се погрижили работни листове да стигнат до деца с увреждания, за да имат възможност да участват в дистанционното обучение.
14
0
Up
48
Национална мрежа за децата споделиха статия относно сексуалното насилие в България, липсата на глас на жертвите и слабото или несъществуващо сексуално образование в държавата поради избягването на темата. Статията отбелязва, че през 2019 г.
3
0
Up
43
Родителите се чувстват по-сигурни, когато децата им решат да останат на закрито, вместо да се занимават с дейности на открито.
12
0
Up
45
Независима медия за правозащитна журналистика Marginalia.bg съобщиха, че комисията за защита от дискриминация (КЗД) е осъдила детска градина „Желязко Попниколов“ във Видин, директорката на детското заведение, както и две от учителките поради извършена диск
2
0
Up
15
На 13.02.2020 между 16:00 – 18:00 в Столична Библиотека, пл. Славейков 4 ще се проеведе поредната дискусионна среща на Ноу–хау център за алтернативни грижи за деца. Темата на февруарската дискусия ще бъде: „Mястото на социалната работа в училище“.
3
0
Up
40
Министерство на образованието и науката възложи на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, НБУ изследване на ефективността на заниманията по интереси, осъществени през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година и през първия срок на учебната 2019/2020 година.
5
0
Up
37
Национална мрежа за децата съобщиха, че желаещи за учители на уязвими ученици в България има, но само един педагог от Шумен е бил одобрен от МОН по програмата „Мотивирани учители“, чийто бюджет е 1.7 млн. лв.
7
0
Up
39
Този кратък застъпнически документ на УНИЦЕФ подчертава съществените различия в разпределението на публичните разходи за образование.
16
0
Up
30
Национална мрежа за децата съобщиха, че започналата през 2016 г. програма “Нашите пари” ще включи над 2050 ученици до края на учебната 2019/2020 година.
0
0
Up
7
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, продължава организирането на месечни семинари и дискусионни срещи през януари 2020. Следващата среща ще се състои на 16-ти януари и ще бъде на тема: „Съвременното българско училище и ромската общност – точки на пресичане и влияние“.
6
0
Up
52
Споделяме ви доклада Дистанционното образование по света и у нас: Хронология и решения за дигитално изключените ученици.
0
0
Up
43
Нарастващото неравенство засяга достъпа на децата до здравеопазване и образование; бедността продължава да бъде по
6
0
Up
54
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка на степента, в която правата и бла
2
0
Up
23
Документът е публикуван от Агенцията на ООН за бежанците, Детския фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция и анализира положението на децата на бежанци и търсещи убежище по отношение на образованието.
1
0
Up
34
Между 08.07 и 02.08 се е провела поредната Лятна СТАРТ академия.
4
0
Up
49
На 24 април 2019г. представител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ взе участие в националната среща „SIRIUS: Положително развитие и стъпки напред за образователна интеграция на децата бежанци: добри практики от България и Европа“.
2
0
Up
36
Свободна Европа споделиха този кратък клип за историята на Снежана Иванова - българка от квартал "Факултета", която успешно се е измъкнала от затворен
1
0
Up
29
Център за приобщаващо образование, изследователската компания G Consulting и експерти от БАН са провели национално представително проучване, според което едва в 4% от училищата в България учениците имат условия за както високи оценки, така и високо благополучие.
3
0
Up
25
Министерството на образованието и науката (МОН) съобщи, че подготвя, заедно с УНИЦЕФ, въвеждането на оценка на потребностите на деца и ученици спрямо възможностите им.
5
0
Up
39
В резултат на проекта "Въвеждане на ромския език с елементите на националната култура в началните училища в Сърбия", който беше подкрепен от Делегацията на ЕС в Сърбия, Министерството на образованието науката и технологичното развитие одобри, че в "Каталога на учебници на езиците на националните
0
0
Up
10
На 27 и 28 юли в София ще се проведе лекция и работилница на тема: "Създаване на самоорганизиращи се учещи общности и фасилитиране на учещи се култури" - вкъщи, в класната стая, в света.
2
0
Up
21
Dnevnik.bg споделиха историята на 59 училище "Васил Левски" в квартал "Малашевци", София. Училището е твърде решено в мисията си да приеме всички маргинализирани деца, които желаят да се учат. Статията посочва, че това са близо 270 деца, от които повечето роми.
6
0
Up
31
Един от главните проблеми на образователната система в България често е трудността да се ангажира вниманието и интереса на децата по време на уроци. Често мотивацията на учениците се губи заради "сухо" преподаване и липса на фактор на забавното.
2
0
Up
12
Годишната конференция на Център за приобщаващо образование ще се проведе на 9 декември 2017 г. в Интер Експо Център, София. Форумът представя и поставя за дискусия актуални теми и тенденции засягащи приобщаващото образование в България и по света.
12
0
Up
23
От 3 години, Джил и Сейди Клазби ръководят училище за деца бежанци в лагера в Харманли. В началото великобританките са започнали и развили училището със собствени средства, но през втората и третата година от съществуването му са разчитали на дарители.
0
0
Up
31
Би Би Си съобщава, че "шест от десет деца и тийнейджъра в света не успяват да достигнат основни нива на владеене на определени умения", предупреждава доклад на ООН.
3
0
Up
26
Институт за прогресивно образование сподели, че ново изследване на OECD PISA (обобщение на МОН)
18
0
Up
35
Страсбург, 12.09.2017 г. - Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа, Nils Muižnieks, публикува документ за борба с училищната сегрегация чрез приобщаващо образование.
5
0
Up
17
На 7 август неправителствената организация “Старт академия София” откриха безплатно лятно училище "Лятна старт академия" за отпаднали, или в риск от отпадане, от училище деца.
9
0
Up
33
Огромните различия между ромската и неромската младеж в образованието в Чешката република наскоро станаха обект на наблюдение. За учебната 2015/2016 година 4% са били учениците от ромски произход, въпреки констатациите на доклад, че почти 25% от ромските деца са записани в начално училище.
0
0
Up
25
Неотдавна беше съобщено, че правителството на България започва да поставя по-силен акцент върху значението на образованието на младежта в страната в отговор на липсата на икономически възможности в страната и лошото образователно равнище и условия, преобладаващи сред малцинствените групи.
9
0
Up
35
Агенцията ООН за бежанците сподели оптимистичен клип за децата бежанци в Харманли и желанието им да имат стойностно образование въпреки условията създадени от съдбата им. Клипът показва гледната точка на Салеха Наими и Ахмед Наиб, учителка и музикант от Афганистан.
8
0
Up
25
Според психолога доц. Михаил Околийски, цитиран във Vesti.bg, българските деца са интелигентни, но объркани и притеснени. Според Околийски, основното притеснение на българчетата, както и главна разлика с децата в Западна Европа, е материалното им изоставане от връстниците им.
0
0
Up
35
Информационният портал "Индекс" съобщава, че Парламентът в Унгария е одобрил промяна на закона за държавното образование, който не би позволил на училищата да облекчат изискванията за деца, които имат затруднения в ученето.
3
0
Up
18
Обзор на НСИ посочва, че в период на една година 16 400 деца са напуснали училище в България през учебната 2015/2016 година.  Според обзора, цели 14% са отпаднали още по време на основно образование.
1
0
Up
28
Статията представя изследване, което идентифицира факторите, допринесли за успешното завършване на средно образование на деца от ромския квартал “Изток” в Кюстендил. От завършилите през 2013 средно образование 20 деца в ромския квартал в града,  17 са взели участие в изследването.
4
0
Up
5
На 28 март в София се проведе среща на ресурсните лица по проект Child Protection Hub. На събитието присъстваха 20 души, социални работници и професионалисти, представители на услуги в общността, отдели за закрила на детето, партньорски организации. 
2
0
Up
20
Ромският изследователски екип към Ноу-хау центъра, работещ в кв. „Изток“ гр. Кюстендил подготвя няколко инициативи, част от които по предложение на деца от квартала, с които екипът работи вече повече от половин година. 
3
0
Up
21
bTV предава интервю с майка на дете със синдрома на Даун, както и Вера Рангелова от УНИЦЕФ и Тони Маринова от Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун, за да дискутира предизвикателствата пред родителите със записването на децата си в детските градини.
0
0
Up
16
'Prague Daily Monitor" докладва, че Amnesty International връчи петиция подписана от 38, 000 човека от 94 държави на чешкия министър на образованието.
20
0
Up
10
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца съобщиха на страницата си, че Фонд ИГА изпълнява проект „Вдъхновени учители, вдъхновени деца“ с финасовата подкрепа на Фондация Лъчезар Цоцорков.