19
0
Up
1
Унгарски автор повдига въпроси за достъпа на малцинствената ромска общност до дигитално образование по време на COVID-19 чрез профила на 12-годишния Михали Х.
58
0
Up
5
Емпатията е способността да се споделят чувствата и перспективите на другите, а за учителите да разбират обучителните нужди на своите ученици.
25
0
Up
34
Онлайн конференцията „Образование и реализация на ромската общност“, организирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, се проведе на 12 януари 2021 г. В нея се включиха Министър Деница Сачева и Министър Красимир Вълчев.
1
0
Up
45
Новината на Джо Бекер (директор за застъпничество, Отдел за правата на децата) описва наблюдавания и напредък, свързани с децата в различни страни (Сиера Леоне и Зимбабве, Гърция, Япония, Саудитска Араби, Южен Судан) в различни области (миграция, ранен брак, детски труд , медицина, наказание, екз
1
0
Up
33
Център за демократично учене в София търсят отговорен и творчески настроен човек, който обича да работи с деца и споделя ценностите на центъра за уважение и зачитане, свободен избор и подкрепа на децата по техния личен път.
13
0
Up
44
Френска организация, PLAY International, се включи в проект на PLAY'In, който насърчава по-голямото включване на деца с увреждания и беше реализиран през 2019 г.
59
0
Up
41
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. се фокусира върху това никой да не е изоставен.  Тази публикация има за цел да информира мисленето и практиките в световен мащаб.
12
0
Up
43
Нов доклад, написан от д-р Грейм Атертън, директор на Националната мрежа за образователни възможности, оценява участието на висшето образование на цигански, ромски и номадски общности и как висшето образование се опитва да се справи с този проблем.
3
0
Up
28
БАКУ, Азербайджан - Когато Нанаханум Азимова се записа в ново училище, открито в Баку миналата година, тя рискуваше на доверие. Подобно на много хора с увреждания, нейният опит в училище като дете е бил помрачен от социално изключване и стигма.
4
0
Up
24
В рамките на проекта „Учители и ученици-доброволци за по-добри образователни резултати на ромските деца“, с финансовата подкрепата на Ромския фонд за образование, беше направена публикацията „Учим с децата“, която публикация представя колекция от примери за добри практики при осигуряване допълнит
1
0
Up
34
Вече шест години InDaHouse Унгария помага на децата, живеещи в малки села в окръг Борсод, да се справят с ученето. Организацията, която работи главно с доброволци, също осигурява наставничество, персонални занимания и летни лагери за деца, живеещи в тези малки населени места.
50
0
Up
52
Този доклад обобщава глобалния напредък за постигане на равенство между половете през 2019 г. Повече момичета имат достъп до образование и броят на детските бракове е спаднал значително.
36
0
Up
38
UNESCO публикува 2020 Global Education Monitoring (GEM) Report, в който се посочва, че „качественото образование трябва да е достъпно за всеки млад човек в света - независимо от пол, увреждане, етническа принадлежност, идентично
4
0
Up
45
Вторият изследователски доклад в проекта Misto Avilean представя „Пречките пред училищната (ре) интеграция от ромските ученици при международна миграция“. Резултатът е от 45 интервюта, 100 въпросници, 20 инфографики, обобщени до 100 страници (на румънски и английски - вижте връзките по-долу).
5
0
Up
37
Наскоро ЮНЕСКО определи пет погрешни схващания, които обграждат приобщаващото образование. Мит 1: Включването е (само) за деца с увреждания
1
0
Up
51
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, споделиха обява за започналия прием за МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства“.
3
0
Up
44
Сдружение "Образование без раници" търсят Координатор проект и асистент на изпълнителния директор за екипа си, който да работи пряко и интензивно с изпълнителния директор на сдружението, както и с настоящите координатори.
119
0
Up
43
Този кратък документ предлага преглед на ефектите, които COVID-19 има и ще има върху благосъстоянието на децата.
5
0
Up
38
Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе са провели онлайн проучване "Дистанционното обучение: възможност за развитие на образованието или предпоставка за задълбочаване на образователните неравенства".
6
0
Up
30
Кметове от Пловдивската област са се погрижили работни листове да стигнат до деца с увреждания, за да имат възможност да участват в дистанционното обучение.
14
0
Up
48
Национална мрежа за децата споделиха статия относно сексуалното насилие в България, липсата на глас на жертвите и слабото или несъществуващо сексуално образование в държавата поради избягването на темата. Статията отбелязва, че през 2019 г.
3
0
Up
43
Родителите се чувстват по-сигурни, когато децата им решат да останат на закрито, вместо да се занимават с дейности на открито.
20
0
Up
44
Този анализ на ситуацията е резултат от подробен преглед на документи, последван от поредица от интервюта, проведени по време на полева работа и консултации с национ
12
0
Up
45
Независима медия за правозащитна журналистика Marginalia.bg съобщиха, че комисията за защита от дискриминация (КЗД) е осъдила детска градина „Желязко Попниколов“ във Видин, директорката на детското заведение, както и две от учителките поради извършена диск
2
0
Up
15
На 13.02.2020 между 16:00 – 18:00 в Столична Библиотека, пл. Славейков 4 ще се проеведе поредната дискусионна среща на Ноу–хау център за алтернативни грижи за деца. Темата на февруарската дискусия ще бъде: „Mястото на социалната работа в училище“.
3
0
Up
40
Министерство на образованието и науката възложи на Ноу-хау център за алтернативна грижа за деца, НБУ изследване на ефективността на заниманията по интереси, осъществени през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година и през първия срок на учебната 2019/2020 година.
3
0
Up
37
Национална мрежа за децата съобщиха, че желаещи за учители на уязвими ученици в България има, но само един педагог от Шумен е бил одобрен от МОН по програмата „Мотивирани учители“, чийто бюджет е 1.7 млн. лв.
7
0
Up
39
Този кратък застъпнически документ на УНИЦЕФ подчертава съществените различия в разпределението на публичните разходи за образование.
16
0
Up
30
Национална мрежа за децата съобщиха, че започналата през 2016 г. програма “Нашите пари” ще включи над 2050 ученици до края на учебната 2019/2020 година.
0
0
Up
7
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, продължава организирането на месечни семинари и дискусионни срещи през януари 2020. Следващата среща ще се състои на 16-ти януари и ще бъде на тема: „Съвременното българско училище и ромската общност – точки на пресичане и влияние“.
6
0
Up
52
Споделяме ви доклада Дистанционното образование по света и у нас: Хронология и решения за дигитално изключените ученици.
1
0
Up
40
Ранните житейски преживявания оформят архитектурата на мозъка и поставят основата за по-късното развитие. Най-младите бежанци са изправени пред сложни рискове, които застрашават дългосрочното им развитие и благополучие.
0
0
Up
43
Bright Light, програма, разработена от базираното в Обединеното кралство The Children Society, в партньорство с благотворителната организация Catch22, предлага възможности за чиракуване и заетост на младежи между 16 и 25 години, които напускат системата за грижи.
0
0
Up
43
Нарастващото неравенство засяга достъпа на децата до здравеопазване и образование; бедността продължава да бъде по
2
0
Up
23
Документът е публикуван от Агенцията на ООН за бежанците, Детския фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция и анализира положението на децата на бежанци и търсещи убежище по отношение на образованието.
8
0
Up
31
The European Commission published the 2019 report focusing on national implementation of Roma inclusion measures.
1
0
Up
34
Между 08.07 и 02.08 се е провела поредната Лятна СТАРТ академия.
3
0
Up
48
Департамент „Здравеопазване и социална работа“ обявява нов прием за магистърска програма Психо-социални интервенции с деца и семейства. Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи професионалисти в работа с деца и семейства.
1
0
Up
38
На 4 и 5 юли 2019 г. Ноу-хау центърът за алтернатвина грижа за деца проведе работна конференция на тема „Междуинституционалното взаимодействие в прилагане на инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск, свързан с отпадане от училище“.
3
0
Up
15
Българска Асоциация по Фамилна Терапия организират двудневен семинар на тема „Използване на метафори и символи като "плаващи обекти" в системната фамилна терапия и при подкрепа на семейства, преживяващи загуба“. Събитието ще се проведе на 13-и и 14-и юли 2019 г.
1
0
Up
17
Асоциация българско психоаналитично пространство (АБПП) са организатори на поредното Лятно училище, в което ще участват психоаналитици от Еспас Аналитик – Париж. Тазгодишната тема на училището ще бъде “Прием и слушане на детето в институция”.
10
0
Up
62
Споделяме този репортаж на БНТ за проекта на SOS Детски селища "Светулка - освети мрака".
0
0
Up
31
Национална мрежа за децата съобщиха за програмата Еnergy@school („Енергия в училище“), която обхващаща 41 централноевропейски училища в Австрия, Хърватия, Унгария, Полша, Словения, части от Италия и части от Германия.
5
0
Up
44
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Сдружение „Рефлективно учене България“ създадоха учебно помагало по проект „Светулка“, който се разработва от Сдружение „SOS Детски селища България“ в партньорство с „SOS Детски селища Швеция“ и с финансиране от Фондация „Radiohjälpen“ — Швеция.
9
0
Up
58
„Що е социална работа?“ беше темата на първата месечна дискусионна среща, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца
4
0
Up
49
На 24 април 2019г. представител на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ взе участие в националната среща „SIRIUS: Положително развитие и стъпки напред за образователна интеграция на децата бежанци: добри практики от България и Европа“.
7
0
Up
38
Фондация "Тръст за социална алтернатива" търсят кандидати за позицията Проектен Координатор за градовете София, Сливен и Пловдив. Обявеният конкурс е свързан с изпълнението на проект „Първи стъпки за професионално развитие”.
11
0
Up
36
Повече от 75 милиона деца в кризисни и засегнати от конфликти страни изискват спешна помощ, за да получат качествено образование.
8
0
Up
19
На 10 април в 09:30 ч. в Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“ на Нов български университет ще се проведе конференция по проекта „Еvidence Based Trauma Stabilization (EBTS).
0
0
Up
32
Омбудсманът Мая Манолова отличи с почетен плакет Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет за 30 години образование по социална дейност по време на Международния ден на социалната работа, 20 март 2019 г.
2
0
Up
35
На 20.3.2019 в НБУ се проведе официално честване на Международния ден на социалната работа и отбелязване на 30 години образование по социална работа в Нов български университет.
2
0
Up
13
На 20 март 2019 г., международния ден на социалната работа, ще се проведе събитието „30 години образование по социална работа в Нов български университет“ и о
2
0
Up
36
Свободна Европа споделиха този кратък клип за историята на Снежана Иванова - българка от квартал "Факултета", която успешно се е измъкнала от затворен
21
0
Up
37
KidsRights Foundation присъждат Международната детска награда за мир всяка година и очакват номинации за тазгодишното събитие.
13
0
Up
35
Училищата могат да има голям принос за живота на децата мигранти, както и на приемащата общност.
3
0
Up
20
5-дневният майсторски  "Международно детско благосъстояние: анализиране и реформиране на системите за закрила на детето" клас ще предложи теоретично и практическо ръководство за анализ и реформa на системите за закрила на детето в държави с високи, средни и ниски доходи.
1
0
Up
44
Радио Варна споделиха, че Община Варна предоставя терен от 2 400 кв. метра на фондация „Карин дом”.
1
0
Up
44
ASTRA е неправителствена организация, посветена на изкореняването на всички форми на експлоатация и трафик на хора, особено на жени и деца, както и на подкрепа при търсенето на изчезнали деца.
0
0
Up
30
В Брюксел се проведе 11-ото издание на черноморския форум на НПО, в който участват над 120 участници от Черноморския регион, чиято основна цел е да повиши видимостта на темата за устойчивост на организациите на гражданското общество в регионалния контекст, като част от възобновен подход към Черно
5
0
Up
40
Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в партньорство със сдружение „Шанс и закрила”, Европейски ромски информационен център (ERIO), Фондация Лале и сдружение „Гаврош” започва работа по проект „О
1
0
Up
35
Над 200 правителствени делегати, представители на академичните среди, гражданското общество и УНИЦЕФ, заедно с други ключови заинтересовани страни от 22 държави в Европа и Централна Азия, се събраха в Букурещ на конференция за създаване на обща платформа за подкрепа на социалните работници и соци
0
0
Up
34
Предоставяме ви наци
9
0
Up
41
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет покани неправителствени организации, които работят активно за развитие на общности, представители на правителството, местното управление, училищната общност и социалните служби да участват в конференция на тема „Ролята на
0
0
Up
12
Преходът в България предизвика промени – социални, икономически, демографски, които рушат връзките на доверие в общността. Липсата на доверие лишава хората, живеещи в нея, от необходимата за развитието им подкрепа.
4
0
Up
11
След провеждането на семинара "Пепеляшка – непознатата приказка.
3
0
Up
36
“Децата подлежащи на правни процедури са особено уязвими”, заяви заместник председателят на ДАЗД Валери Йорданов в рамките на конференция на тема „Професионализиране на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България”.
4
0
Up
50
Министерството на здравеопазването чрез Националния център по наркомании и неговите 28 звена – Превантивно-информационни центрове ще координират мащабна превантивна кампания срещу употребата и разпространението на наркотици от учениците започва в цялата страна.
2
0
Up
18
На 3-ти ноември 2018 г. в Зала 6 на Националния дворец на културата ще се проведе международната годишна конференция „Приобщаващо образование 2018“. Конференцията е организирана от Център за приобщаващо образование, с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.
3
0
Up
8
От 04.11 до 06.11 ще се проведат Дни на неформалното образование 2018 като част от програмата на международната конференция Неформалното образование пред предизвикателствата на 21-ви век, посветена на 130-та годишнина на Софийски Университет "Свети Климент Охридски" и 10-та годишнина на специално
5
0
Up
17
Четири неправителствени организации вече отпуснаха седем стипендии за записали се студенти от магистърската програма „Психо-социални интервенции с деца и семейства” на Нов български университет.
1
0
Up
29
Център за приобщаващо образование, изследователската компания G Consulting и експерти от БАН са провели национално представително проучване, според което едва в 4% от училищата в България учениците имат условия за както високи оценки, така и високо благополучие.
3
0
Up
39
За деца на възраст от пет и половина до шест години и половина, които живеят в приемни центрове за мигранти в Сърбия, от тази учебна година задължителната по
3
0
Up
25
Министерството на образованието и науката (МОН) съобщи, че подготвя, заедно с УНИЦЕФ, въвеждането на оценка на потребностите на деца и ученици спрямо възможностите им.
5
0
Up
39
В резултат на проекта "Въвеждане на ромския език с елементите на националната култура в началните училища в Сърбия", който беше подкрепен от Делегацията на ЕС в Сърбия, Министерството на образованието науката и технологичното развитие одобри, че в "Каталога на учебници на езиците на националните
1
0
Up
30
Годишният отчет на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) посочи, че фондацията е покдрепила 273 инициативи за подобряване на живота през 2017 г. с финансиране от 650 000 лв. Това е подобрило живота на 295 общности, в които са били включени около 120 000 души.
21
0
Up
31
Агенция „Ноема“ са провели национално представително проучване по поръчка на Национална мрежа за децата в цялата страна включващо както родители, така и млади хора/ бъдещи родители и деца.
0
0
Up
10
На 27 и 28 юли в София ще се проведе лекция и работилница на тема: "Създаване на самоорганизиращи се учещи общности и фасилитиране на учещи се култури" - вкъщи, в класната стая, в света.
38
0
Up
15
Националният център за деца и семейства "Анна Фройд", Великобритания, сподели тази анимация озаглавена Talking Mental Health (Да поговорим за психично здраве).
10
0
Up
11
Сдружение „Аутизъм Днес” и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ ви канят на Първата „Научна Конференция- Уебинар за аутизма“ в България, която ще се проведе на 14 и 15 Юли 2018 г. (събота и неделя) в литературен клуб „Перото“ НДК.
2
0
Up
21
Dnevnik.bg споделиха историята на 59 училище "Васил Левски" в квартал "Малашевци", София. Училището е твърде решено в мисията си да приеме всички маргинализирани деца, които желаят да се учат. Статията посочва, че това са близо 270 деца, от които повечето роми.
7
0
Up
50
Проектът „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето” (финансиран от Европейска комисия – Брюксел, програма Еразъм+) събра международен екип от обучители и университетски преподаватели по социална работа с цел разр
3
0
Up
44
"Нашата идея е да помогнем на младите хора, които напускат алтернативната система за грижи, подслон, приемни домове или приемни семейства, да станат по-независими.
2
0
Up
33
Национална мрежа за децата споделиха, че здравното министерство е публикувало нова наредба регламентираща, че вече няма да е необходимо съгласието на родител или попечител за консултации, профилактични прегледи или изследвания на непълнолетни лица.
6
0
Up
42
Департамент „Здравеопазване и социална работа“ към Нов български университет обявява МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ , която стартира през уч
6
0
Up
26
Социалната работа професия или длъжност е? Има ли нужда от стандарти в обучението по социална работа в България? Как тези стандарти функционират в други европейски страни?  Как стандартите в обучението и практиката защитават и социалните работници, и техните клиенти?
4
0
Up
24
Център за приобщаващо образование споделиха клип за кампанията им "Дайте им крила" част от Дни на приобщаването 2018 г.  Кампанията има за цел увеличаването на общественото участие в училищния процес, което води до значително подобрение спрямо мотивацията и успехите на децата в училище. 
1
0
Up
26
Искаме да ви представим Балканския младежки форум 2018 (Balkan Youth Forum 2018), който ще се проведе в България от 14 до 21 юли. БМФ е програма за неформално обучение за младежи от различни балкански държави и е напълно финансирана.
0
0
Up
34
На 24.01.2018 г. се проведе среща-консултация по повод създаването на Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност в България, на която участва представител на Ноу-хау центъра.
4
0
Up
38
На 19-и февруари 2018 г. ще можете да се присъединете към безплатно онлайн обучение за алтернативна грижа.
5
0
Up
38
Ръководството "В мрежата - Могъщи и безпомощни", съставено от експерти на фондация "Асоциация Анимус" и Save the Children, е предназначеното за деца и младежи. В него се представят резултатите от  проучване за новите начини на общуване и обмен на информация и явлението „трафик на деца”.
4
0
Up
37
През ноември се проведе първото обучение за учители „Превенция на тормоз и насилие в училище“ в рамките на проект yMIND, подготвен от Хесед.
36
0
Up
41
Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година.
3
0
Up
41
Споделяме Наръчник на програмата за интервенция RISE Reinforce Inner Stren
4
0
Up
22
На този линк ще откриете поредица от статии относно семейното функциониране и семейната терапия представени от Puls.bg.
6
0
Up
31
Един от главните проблеми на образователната система в България често е трудността да се ангажира вниманието и интереса на децата по време на уроци. Често мотивацията на учениците се губи заради "сухо" преподаване и липса на фактор на забавното.
5
0
Up
31
На 4-ти ноември 2017 г., от 15.00 до – 17.00 ч. в Аулата на Софийски университет, се проведе кръгла маса за представяне на първите резултати от проучване относно инструментите, които се използват от психолозите в практиката в България за оценка на деца от 0 до 7-годишна възраст.
2
0
Up
12
Годишната конференция на Център за приобщаващо образование ще се проведе на 9 декември 2017 г. в Интер Експо Център, София. Форумът представя и поставя за дискусия актуални теми и тенденции засягащи приобщаващото образование в България и по света.
5
0
Up
32
Споделяме интригуващ източник от фамилен терапевт и супервизор Борислава Мечева - "Психично здраве на детето преживяващо развод на родителите".
5
0
Up
39
На 4 и 5 ноември се проведе обучение с участието на 30 ученици от общините Прищина, Podujevë, Fushë Kosovë, Vushtri, Mitrovicë dhe Ferizaj.
17
0
Up
39
Слепи хора, особено деца, се възползваха от финансовата подкрепа на чешкото посолство в Косово, целящо да интегрира слепи деца в общообразователната училищна система.
1
0
Up
5
Дружеството на психолозите в България (ДПБ) сподели следната покана за VIII-я Национален конгрес по психология в София:
1
0
Up
19
Представител на Ноу-хау центъра взе участие в международна конференция на тема “Творческо родителство: създаване на първия в България семеен интерактивен център “В света на ранното детство“, която беше организирана от Сдружение „Еквилибриум“ на 13.09.2017 г. в София.
12
0
Up
23
От 3 години, Джил и Сейди Клазби ръководят училище за деца бежанци в лагера в Харманли. В началото великобританките са започнали и развили училището със собствени средства, но през втората и третата година от съществуването му са разчитали на дарители.
0
0
Up
31
Би Би Си съобщава, че "шест от десет деца и тийнейджъра в света не успяват да достигнат основни нива на владеене на определени умения", предупреждава доклад на ООН.
117
0
Up
29
Три видео клипа, посветени на сексуалната експлоатация и насилие. Те са реализирани от екипа на Loveguide, който отговаря на въпроси, свързани със секса и интимните отношения, вълнуващи младите хора, с помощта на кратки видеа. Ето и линковете към тях: Сексуална експлоатация, част 1
7
0
Up
16
На 3 и 4 септември, 2017 г. в гр. Поморие се проведе семинар на тема „Превенция на сексуалната експлоатация на деца и младежи от резидентни услуги“. Участници бяха  27 деца и младежи от ЦНСТ и ВУИ Ракитово.
3
0
Up
26
Институт за прогресивно образование сподели, че ново изследване на OECD PISA (обобщение на МОН)
0
0
Up
26
България е на второ място в Европа по трафик на хора, а  причина номер едно за трафика на хора е сексуалната експлоатация, наложена чрез нови техники и тактики като „lover boy“, чрез които насилници и експлоататори спечелват доверието на жертвите си, след което те не могат да разпознаят като наси
8
0
Up
16
По инициатива на Центъра за безопасен интернет и Центъра за култура и дебат „Червената къща“ и с участието на Института за прогресивно образование, Центъра за приобщаващо образование, Асоциацията на европейските журналисти в България, Заедно в час, Национална мрежа за децата, Образование България
18
0
Up
35
Страсбург, 12.09.2017 г. - Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа, Nils Muižnieks, публикува документ за борба с училищната сегрегация чрез приобщаващо образование.
6
0
Up
36
През 2011 г. Европейската комисия създаде Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.
5
0
Up
17
На 7 август неправителствената организация “Старт академия София” откриха безплатно лятно училище "Лятна старт академия" за отпаднали, или в риск от отпадане, от училище деца.
9
0
Up
33
Огромните различия между ромската и неромската младеж в образованието в Чешката република наскоро станаха обект на наблюдение. За учебната 2015/2016 година 4% са били учениците от ромски произход, въпреки констатациите на доклад, че почти 25% от ромските деца са записани в начално училище.
0
0
Up
25
Неотдавна беше съобщено, че правителството на България започва да поставя по-силен акцент върху значението на образованието на младежта в страната в отговор на липсата на икономически възможности в страната и лошото образователно равнище и условия, преобладаващи сред малцинствените групи.
9
0
Up
35
Агенцията ООН за бежанците сподели оптимистичен клип за децата бежанци в Харманли и желанието им да имат стойностно образование въпреки условията създадени от съдбата им. Клипът показва гледната точка на Салеха Наими и Ахмед Наиб, учителка и музикант от Афганистан.