News

21 Февр. 2020
Тирана, 21 февруари 2020 г. Делегация от Черна гора, ръководена от г-н Желко Спалевич, ръководител на отдела за борба с трафика на хора в Черна гора и представители на Гранична полиция и Министерство на социалните въпроси, посети Албания по... Read more
09 Юли 2019
Споделяме този репортаж на БНТ за проекта на SOS Детски селища "Светулка - освети мрака". Репортажът обръща внимание на обучението на приемни родители, социални работници, психолози и специалисти, които работят с деца, за това как да... Read more
03 Юни 2019
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Сдружение „Рефлективно учене България“ създадоха учебно помагало по проект „Светулка“, който се разработва от Сдружение „SOS Детски селища България“ в... Read more

Library

23 Май 2019
Настоящият доклад представя информация за страната на произход (country-of-origin information - COI) на момчетата и младежите в Албания, жертви на трафик, публикувана между 1 януари 2016 г. и 31 март 2019 г., както и информация, получена чрез... Read more
27 Юни 2017
Докладът "Трафик на хора" от 2017 г. дава информация за всички 187 страни, включени в класацията за минимални стандарти за премахване на трафика. Държавните разкази (наративи) предоставят подреждането, което е възложено на страната с цел... Read more
29 Юли 2016
В този доклад на Европейския парламент, който излага разпространението и многостранния характер на насилието спрямо деца от Европа, общото предположение, че насилието е по-голям проблем за развиващите се страни, е разобличено. В действителност... Read more

Learning and multimedia

12 Дек. 2018
За уебинара: Този уебинар беше организиран за представяне на резултатите от работата, извършена от Съвета на държавите от Балтийско море в сътрудничество с Международния център за развитие на миграционната политика (ICMPD) като част от проекта... Read more
18 Окт. 2017
Видеото на ChildHub представя особеностите на насилствените бракове между деца в Европа и Централна Азия. Принудителният брак е възникващ проблем в региона и все по-важно е да се разберат особеностите на браковете между деца, специфични... Read more
02 Февр. 2016
Трафика на хора е сериозно престъпление и насилие над фундаменталните и индивидуални човешки права и достойнство. Той включва експлоатацията на уязвими хора, често малцинства, изтъргувани от престъпници като контрабанда с цел иконимическа изгода.... Read more

детски трафик

[България] Репортаж на БНТ за проекта „Светулка - освети мрака“
Дата на публикация: 2019
Споделяме този репортаж на БНТ за проекта на SOS Детски селища "Светулка - освети мрака".
[България] Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ разработи учебно помагало по проект за борба с трафика на деца с цел сексуална експлоатация
Дата на публикация: 2019
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ и Сдружение „Рефлективно учене България“ създадоха учебно помагало по проект „Светулка“, който се разработва от Сдружение „SOS Детски селища България“ в партньорство с „SOS Детски селища Швеция“ и
Албания: момчета и млади мъже в трафик
Дата на публикация: 2019
Издател: Asylos and ARC Foundation
Настоящият доклад представя информация за страната на
[Америка] Партньорство между TripAdvisor и IRC
Дата на публикация: 2018
Партньорство между TripAdvisor и IRC
В МРЕЖАТА – МОГЪЩИ И БЕЗПОМОЩНИ
Дата на публикация: 2018
Издател: Фондация
Ръководството "В мрежата - Могъщи и безпомощни", съставено от експерти на фондация "Асоциация Анимус" и Save the Children, е предназначеното за деца и младежи.
[Международни] Агенцията на ООН за миграцията отбелязва 11-ия Ден на ЕС за борба с трафика на хора с нови данни, анализ на трафика на хора
Дата на публикация: 2017
МOM днес се присъединява към Европейския съюз (ЕС), други европейски страни и партньори в целия регион и извън него, за отбелязване на 11-ия Ден на ЕС за борба с трафика на хора.
Детските бракове в Европа и Централна Азия [ChildHub Video] [Video]
Дата на публикация: 2017
Издател: Child Protection Hub
Видеото на ChildHub представя особеностите на насилствените бракове между деца в Европа и Централна Азия.

Страници

Partners

Gift of the US Government

Проектът е финансиран от: