специалнен раздел: Unaccompanied Children Seeking Legal Protection

On this page you can find resources for practitioners working with unaccompanied and separated children seeking refugee status or humanitarian protection status.

News

15 Март 2019
Национална мрежа за децата съобщиха, че Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г. бе приета от българското правителство. Това е ежегоден документ изпълняняващ Закона за борба с... Read more
18 Апр. 2018
Националната асоциация за приемна грижа проведе обучение на 15 приемни родители, социални работници и експерти по приемна грижа за реализирането на приемна грижа за непридружени деца-мигранти. В обучението се включиха социални работници от отделите... Read more
12 Апр. 2018
Неотдавнашно решение на Съда на Европейската общност по дело A и S срещу Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Холандия) постанови, че непридружените непълнолетни бежанци имат право на събиране на семейството и това право "не е по... Read more

Learning

02 Февр. 2016
Трафика на хора е сериозно престъпление и насилие над фундаменталните и индивидуални човешки права и достойнство. Той включва експлоатацията на уязвими хора, често малцинства, изтъргувани от престъпници като контрабанда с цел иконимическа изгода.... Read more

Library

03 Окт. 2018
Този преглед ще запознае читателя с миграционните тенденции, националните политики и отношението към децата в движение в Гърция, Сърбия, Италия, Унгария и Босна. Моля, изтеглете документа по-долу.
03 Окт. 2018
Това резюме описва рисковете, пред които са изправени децата, както и последиците от движението върху децата. Рискове Както е обяснено в нашата инфография, има цял спектър от типове движения при децата. Тези, които включват незаконна... Read more
01 Окт. 2017
"През септември 2017 г. е имало около 2850 непридружени деца  (НПД) в Гърция, сред които 1096 са били настанени в 50 НПД приюти и 240 в 8 безопасни зони в цялата страна. От общо 8987 НПД, които бяха отправени към EKKA от 1 януари 2016 до... Read more

Unaccompanied Children Seeking Legal Protection

Рисковете пред децата в движение и ефектите от миграцията [ChildHub преглед]
Дата на публикация: 2018
Издател: Child Protection Hub
Това резюме описва рисковете, пред които са изправени децата, както и последиците от движението върху децата. Рискове
Националните миграционни политики и третирането на децата в движение в Югоизточна Европа [Childhub преглед]
Дата на публикация: 2018
Издател: Child Protection Hub
Този преглед ще запознае читателя с миграционните тенденции, националните политики и отношението към децата в движение в Гърция, Сърбия, Италия, Унгария и Босна. Моля, изтеглете документа по-долу.
[България] НАПГ обучи социални работници и приемни родители за приемна грижа за непридружени деца-мигранти
Дата на публикация: 2018
Националната асоциация за приемна грижа проведе обучение на 15 приемни родители, социални работници и експерти по приемна грижа за реализирането на приемна грижа за непридружени деца-мигранти.
[Европейски съюз] Върховният съд на ЕС засилва мерките за събиране на семействата на младите бежанци
Дата на публикация: 2018
Неотдавнашно решение на Съда на Европейската общност по дело A и S срещу Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Холандия) постанови, че непридружените непълнолетни бежанци имат право на събиране на семейството и това право "не е по преценка
Резюме - Бърза оценка на психичното здраве, психосоциалните потребности и услугите за непридружени деца в Гърция
Дата на публикация: 2017
Издател: Institute of Child Health
"През септември 2017 г. е имало около 2850 непридружени деца  (НПД) в Гърция, сред които 1096 са били настанени в 50 НПД приюти и 240 в 8 безопасни зони в цялата страна.
Изявление на ChildPact относно децата бежанци и непридружените малолетни
Дата на публикация: 2017
През последните няколко години европейските държави бяха една от основните дестинации за стотици хиляди хора, изправени пред влошените условия на живот в техните родни страни, поради война и конфликти, които създават постоянна несигурност и иконом
[Croatia] Комитетът за семейството на хърватския парламент обсъди защитата на непридружените деца
Дата на публикация: 2017
На 20 април 2017 г. "Комитетът за семейството, младежта и спорта" на Хърватския парламент проведе тематична дискусия относно защитата на непридружените чуждестранни деца.

Страници

Проектът е финансиран от: