Свободни позиции

Ако търсите работа в региона, или вашата организация или институция търси до наеме професионалисти? Тук можете да публикувате обява за работа или да разгледате най-новитете публикувани обяви за работа.

1 items available. Click here to search.
Deadline: 30 Юни 2019
Country: България
Фондация „Сийдър" търси Координатор „Фондонабиране и комуникации" на пълно работно време за екипа ѝ в централния офис на фондацията в София. Позицията включва следните дейности:
Add to Calendar 06/30/2019 06/30/2019 Europe/Budapest Deadline for application for vacancy - Координатор “Фондонабиране и комуникации” Фондация „Сийдър" търси Координатор „Фондонабиране и комуникации" на пълно работно време за екипа ѝ в централния офис на фондацията в София. Позицията включва следните дейности:

More details at http://childhub.org/bg/child-protection-vacancies-jobs-positions/koordinator-fondonabirane-i-komunikacii

Фондация Сийдър MM/DD/YYYY true

Проектът е финансиран от: