Items tagged with 'Child well-being'

Displaying 1 - 10 of 267. Click here to refine your search.
Children and young people have a key stake in Europe’s future. Not only because it is their future that is affected by today’s decisions, but also because their involvement in decision-making helps...
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са изпратили становище до "Дневник" относно констатациите направени в доклада на Интернационал за правата на хората с увреждания (ИПХУ; Disability...
От въведението на доклада: Преди 30 години Общото събрание на ООН прие Конвенцията за правата на детето в момента на бързите глобални промени, белязани от края на апартейда, падането на Берлинската...
За уебинара: Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управлението на процеса на грижа за деца. Цели на уебинара: Да представи проекта „Да изпълним /не...
Rezultatele cercetării din raportul Eurochild cu privire la Semestrul European 2020 au fost lansate în cadrul evenimentului “Towards No child poverty in Europe 2030”, care a avut loc pe 14-15...
Страницата Balkan Insight съобщи за критиката на Disability Rights International (DRI) относно липсата на значителна промяна в грижите за деца с увреждания, въпреки скорошното отдалечаване от...
БНР споделиха своето интервю с Радостина Антонова от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ, в което се обсъжда процеса на деинституционализация в България, създаването на домове от...
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на...
Нарастващото неравенство засяга достъпа на децата до здравеопазване и образование; бедността продължава да бъде постоянно висока сред децата (24%) в сравнение с възрастното население (22%). Въпреки...
According to the article, social media is not the real reason why young girls are having hardships with their lives unless they were losing sleep or being bullied online. In fact, bullying has an...

Страници

Проектът е финансиран от: