Items tagged with 'мултидисциплинарен подход'

Displaying 1 - 10 of 112. Click here to refine your search.
Национална мрежа за децата съобщиха, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са обявили премането на значителни промени в законодателството на закрила на детето. Министерството...
Предоставяме ви този видео материал със съкращения от втората месечна дискусионна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ на тема “Мултидисциплинарната работа и възможностите за...
Montenegro is dedicated to ending violence against children and implementation of a multidisciplinary approach to prevent and end violence as well as preventing re-victimization of children victims...
Екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет отправя към вас покана за включване в обсъждането на казуса “Мултидисциплинарната работа и възможностите за обмен...
Мултидисциплинарен екип от изследователи на НХЦ, с практически опит от директна работа на терен и изследователски опит от изучаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца — Борислава...
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, направиха сериозна стъпка към постигане на мултидисциплинарен подход в работата с деца в риск: създадоха „Инструмент за интегрирана оценка на...
Center for Youth Integration, as the local partner of Terres des Hommes in Serbia, within the regional project "Child Protection Hub for South East Europe” in cooperation with the Republic Institute...
За уебинара: Един от критериите на Barnahus е, че се извършва медицинска оценка, за да се гарантира правото на жертвата на здраве и да се осигурят съдебни доказателства за разследващи цели. Като част...
This research report is a vivid insight into working children’s lives. It discloses the complex and diverse views of working children, and their wish that their views and suggestions are seriously...
The members of the Child Gatekeeping Commissions from the Glodeni and Singerei districts attended, on November 19 – 20, a training on the role of the Commissions in preventing the separation of the...

Страници

Проектът е финансиран от: