Items tagged with 'мултидисциплинарен подход'

Displaying 1 - 10 of 115. Click here to refine your search.
Scopul acestui Ghid constă în familiarizarea profesioniștilor cu aspectele teoretice și practice de lucru cu copii în comunitățile multietnice în scopul promovării toleranței, egalității de gen,...
One of the most popular video-sharing applications, TikTok, has rolled out a new feature for children under the age of 13: TikTok for Younger Users, which only shows videos specifically curated for...
Около две трети от всички случаи на сексуално насилие над деца са извършени от член на семейството. Нов доклад показва, че сексуално малтретираните деца и техните случаи са скрити от поглед поради...
Фондация „Лале“, Сдружение „Свят без граници“ и Сдружение „Самаряни“ организираха работна среща „Заедно за детство без насилие“, на която се дискутираха възможностите насилието към децата да бъде...
Национална мрежа за децата съобщиха, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са обявили премането на значителни промени в законодателството на закрила на детето. Министерството...
Предоставяме ви този видео материал със съкращения от втората месечна дискусионна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ на тема “Мултидисциплинарната работа и възможностите за...
Montenegro is dedicated to ending violence against children and implementation of a multidisciplinary approach to prevent and end violence as well as preventing re-victimization of children victims...
Екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет отправя към вас покана за включване в обсъждането на казуса “Мултидисциплинарната работа и възможностите за обмен...
Мултидисциплинарен екип от изследователи на НХЦ, с практически опит от директна работа на терен и изследователски опит от изучаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца — Борислава...
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, направиха сериозна стъпка към постигане на мултидисциплинарен подход в работата с деца в риск: създадоха „Инструмент за интегрирана оценка на...

Страници

Проектът е финансиран от: