Learning

In this section you find all types of learning resources, from publications, manuals, self-study materials and e-learning courses.

28 items available. Click here to search.
Подкрепа на жертви на домашно насилие (онлайн курсове)
25 Ноем. 2019
Пивишете знанията си за насилието, основано на пола и формите на домашно насилие
Трафик на хора по миграционните маршрути (онлайн курсове)
12 Апр. 2019
Следният модул за онлайнобучение е предназначен да помогне на специалистите от фронтоваталиния да идентифицират и да насочат предполагаеми жертви на трафик на хора.
Безплатен международен открит он-лайн курс за алтернативната грижа (онлайн курсове)
19 Февр. 2018
На 19-и февруари 2018 г. ще се проведе безплатно онлайн обучение за професионалисти в алтернативната грижа.
Практика, основана на участие (онлайн курсове)
06 Окт. 2017
Този електронен курс бе разработен като част от финансирания от ЕС проект "Умения за живот, лидерство, неограничен потенциал: Подкрепа за деца и младежи, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и улесняване на практиката на участие"
Приложение на арт терапевтичните подходи в социалната работа с деца (Mатериали за самоподготовка)
25 Ян. 2016
Деница Лозанова
Арт подходите се основават на увереността, че креативният процес, свързан с правенето на изкуство, е лечебен и носи позитивна  жизнена промяна. Художествените средства се използват за себеизразаване и себеосъзнаване.
Работа по случай - "made in BG" (Mатериали за самоподготовка)
16 Дек. 2015
Борислава Мечева
Опитите на България да хуманизира системата от грижи за деца в последните две десетилетия доведе до разработването и въвеждането на мерки за закрила, основани само теоретично на био-психо-социалния модел.
Индивидуализиране на грижата (Mатериали за самоподготовка)
03 Дек. 2015
Александрина Димитрова
Институционалната грижа представлява злоупотреба с човешкото достойнство и основните права.
Работа в режим на спешност (Mатериали за самоподготовка)
02 Дек. 2015
Д-р Калина Йорданова
Tози текст служи за илюстрация на функционирането на част от екипите в услуги за деца, опитвайки се да погледне на ситуацията през очите на служителите и да изследва несъзнаваните процеси, които спъват тяхната работата.
Какво ни казват методиките за работа по случай и как ги прилагаме на практика? (Mатериали за самоподготовка)
02 Дек. 2015
Валентина Симеонова
Използвайки случая на 17 годишната Надя, която има проблем с наркотиците и риск от проституция, този текст дава насоки за работа в мултидисциплинарен екип за постигане на най-добри резултати при работа с дете в риск.
Обратната връзка като инструмент за оценка и самооценка на услугата (Mатериали за самоподготовка)
02 Дек. 2015
Валентина Симеонова, Д-р Калина Йорданова
Този документ дава пректически насоки за самооценка на специалистите занимаващи се със закрила на детето, тъй като качеството и е от първостепенна важност.

Страници

Проектът е финансиран от: