Цената на мечтата – разговор с трудови и образователни консултанти на младежи без родителска подкрепа (проект „Да изпълним (не-)възможните мечти“ (Уебинар на български език)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
31 Ян. 2020
Start and finish time of webinar: 
15:00 - 16:00 EET
Lecturer: 
Людмила Лилова
Виолена Христова
Станимира Димитрова
Ваня Иванова

Станимира Димитрова е магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика и магистър Ресурсен учител (Тракийски университет, гр. Стара Загора), сертифициран консултант по международна програма за обучение по кариерно консултиране - Global Career Development Facilitator (GCDF). От 2016 г. работи като кариерен консултант с ученици от I до XII клас. 

Ваня Иванова е психолог по НП "АНЛ’’в Дирекция "Бюро по труда’’ гр. Стара Загора. Завършила е бакалавър Психология във Великотърновски университет и магистър Приложна психология в Пловдивски университет. От 6 години работи в Бюро по труда. При работата ѝ с клиенти, целта е успешна реализация на пазара на труда.

Организатор: 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет

Уебинарът е предназначен за:

Уебинарът е предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа.

Цели на уебинара:

Уебинарът цели да представи опита т.нар. подкрепяща мрежа, изградена в рамките на проект Да изпълним (не-)възможните мечти“. Консултанти от Агенция по заетостта и кариерни центрове в София и Стара Загора ще разкажат за своя уникален опит от работата си с младежи, на които им предстои да напуснат услугите за деца и младежи без родителска грижа. Ще потърсим заедно отговор на въпросите:
- Изпълними ли са мечтите за младежите?
- Каква е ролята на специалистите в този процес?

Проект „Да изпълним /не/възможните мечти“ е финансиран от Програма Justice на Европейската комисия и се изпълнява от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, в партньорство с Агенция по заетостта, Община София и Община Стара Загора.

Уебинарът ще се проведе на 31 януари 2020 г. от 15.00 до 16.00 часа EET.

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона Sign Up. В деня преди уебинара ще получите имейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите. 

За лекторите:

Людмила Лилова е магистър по социална психология (Югозападен Университет „Неофит Рилски“) и магистър по финанси към Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има дългогодишен опит като обучител, консултант и посредник в сферата на заетостта.

Виолена Христова има дългогодишен опит като обучител, консултант и посредник в сферата на заетостта.

Станимира Димитрова е магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика и магистър Ресурсен учител (Тракийски университет, гр. Стара Загора), сертифициран консултант по международна програма за обучение по кариерно консултиране - Global Career Development Facilitator (GCDF). От 2016 г. работи като кариерен консултант с ученици от I до XII клас. 

Ваня Иванова - Психолог по НП "АНЛ’’в Дирекция "Бюро по труда’’ гр. Стара Загора. Завършила е бакалавър Психология във Великотърновски университет и магистър Приложна психология в Пловдивски университет. От 6 години работи в Бюро по труда. При работата ѝ с клиенти, целта е успешна реализация на пазара на труда.

Language(s) of the materials: 
български

Проектът е финансиран от: