Да работим заедно за прекратяване на насилието срещу деца в Европа (Уебинар на Childhub)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
05 Септ. 2018
Start and finish time of webinar: 
3 pm EET
Lecturer: 
Howard Taylor, Executive Director End Violence
Sabine Rakotomalala, Country Engagement End Violence
Voichița Tomuș Child Protection Specialist, UNICEF Romania
Raluca Zaharia C4D Officer, Focal Point for Violence Against Children, UNICEF Romania
Liliana Roșu National Consultant for the Global Partnership to End Violence against Children
Nela Krnic, Child Protection Officer, Acting Head of CP PGRM
Ida Ferdinandi, Child Protection Officer with UNICEF CO in Montenegro
Vladan Jovanovic, Communication for Development (C4D) Officer in UNICEF Country Office in Monte
Организатор: 
ChildHub and End Violence

За уебинара:

През първите две години Глобалното партньорство за спиране на насилието над деца (Global Partnership to End Violence Against Children) постигна значителен напредък в обединяването на гласовете, действията и ресурсите на различните заинтересовани страни в едно уникално публично-частно сътрудничество, насочено единствено към прекратяване на насилието над всички деца. Партньорството: включи 21 правителства като държави "Определящи посоката" (Pathfinding); разшири членството си до над 270 организации; подпомогна разработването и насърчаването на решенията на INSPIRE за прекратяване на насилието; отпусна 30 млн. долара в средства за борба със сексуалното малтретиране на деца онлайн и насилието срещу деца в конфликти и кризи; и съживи желанието на хората, които работят за прекратяване на насилието чрез встъпителна среща на Срещата за намиране на решения End Violence (End Violence Solutions Summit).

Партньорите и заинтересованите страни от End Violence осъзнават, че понастоящем няма ефективен международен форум, в който държави, както и редица заинтересовани страни, могат да работят заедно за прекратяване на насилието срещу деца. Това е затруднило създаването, укрепването и насърчаването на стандарти и норми; забавило е разпространението на модели и най-добри практики от държава на държава и е оставило полето на Защита на децата фрагментирано. За да адресираме този вакуум - в рамките на Цел 3 за укрепване на сътрудничеството при крайно насилие (Goal 3 Strengthen Collaboration of End Violence) - Партньорството планира да предприеме няколко инициативи. Те включват създаването на жива, виртуална платформа за непрекъснато споделяне, включваща регионални платформи и обмен между партньорите, определящи посоката. За обмен на партньори определящи посоката Секретариатът организира периодични виртуални срещи между държави определящи посоката за непрекъснат диалог, който им дава възможност да учат, да споделят своя опит и извлечени поуки и да подкрепят определянето на стандарти и взаимната отчетност.

Първият обмен на партньори определящи посоката бе направен между делегации, състоящи се от представители на правителството, УНИЦЕФ, гражданското общество и партньори от Мексико, Швеция и Танзания. Сега Childhub и End Violence организират друг обмен, фокусиран върху Европа, който има за цел да насърчи ученето и сътрудничеството между партньорите и държавите определящи посоката, за да уловят опита, поуките, предизвикателствата и обещаващите практики в страните определящи посоката, които могат да бъдат споделени с други страни партньори определящи посоката. Говорителите от Румъния и Черна гора ще обсъдят:

  1. От политика към действие: Как двете страни са донесли систематични промени в справянето с насилието срещу децата?
  2. Данни и доказателства: Какъв тип инициативи за събиране на данни са предприети и са най-подходящи?
  3. Координация на партньорствата в страните - успехи и предизвикателства
  4. Каква е следващата стъпка на държавно ниво и за End Violence?

За лекторите:

Д-р Хауърд Тейлър е изпълнителен директор на Глобалното партньорство за спиране на насилието срещу деца, инициатива, организирана от ООН, за прекратяване на всички форми на насилие срещу всяко дете, откъдето и да е в света. Хауърд е живял и работил в Африка, Азия, Европа и САЩ, където е ръководил глобална корпоративна фондация, създава творческо социално предприятие и изгражда правителствени екипи - всичко това за да подобри живота на милиони хора. Като вице-президент и управляващ директор на фондация Nike, Хауърд ръководи разработването и изпълнението на стратегията, програмите, партньорствата и застъпничеството на фондацията. Той е бил движещата сила зад успешното затвърдяване на Girl Effect като независим творчески социален бизнес, който използва маркови масови и социални медии, технологии и данни, за да промени поведението и да се справи с отрицателните социални норми. Преди Nike Хауърд e заемал висши роли в британското правителство, включително в Департамента за международно развитие (DFID). Той е бил и началник на щаба на двама държавни секретари за международно развитие и е ръководил най-големите програми на страната в Индия и Етиопия. В Етиопия той председателства съвместно Групата за подпомагане на развитието, която отговаря за координирането на най-влиятелната инвестиция от над 3 милиарда долара на година за официална помощ за развитие на държавата. Хауърд е в Европейския съвет на Mercy Corp. Той е женен с две деца и се наслаждава на спорт, музика, политика и преследването на вдъхновяващи идеи, които могат да променят света.

Sabine Rakotomalala е старши технически съветник на Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца, базирано в Световната здравна организация (WHO). С академичен опит в детската психология тя има над десет години професионален опит в областта на превенцията на насилието, психичното здраве и психосоциалната подкрепа и закрилата на детето, както в хуманитарната, така и в свързана с развитието среда. От 2011 г. тя е работила в Световната здравна организация, Terre des hommes и УНИЦЕФ и водещи инициативи като Мрежата за психично здраве и психосоциална подкрепа и разработването на минимални стандарти за закрила на детето при хуманитарни действия.

Liliana Roșu има 23 години опит в областта на защитата на правата на детето, с опит в разработването на програми и политики. Тя е член на Румънския национален колеж по социални работници и член на борда на румънската Федерация за закрила на детето. Нейният опит включва работа с Националния орган за защита на закрилата и осиновяването на децата, с местни и международни неправителствени организации, както и широко сътрудничество с агенциите на ООН (УНИЦЕФ, СЗО).

Raluca Zaharia е служител на Комуникацията за развитие (Communication for Development - C4D) за УНИЦЕФ Румъния, координиращ кампаниите и интервенциите за промяна на поведението и социалната мобилизация в партньорство с отделите за закрила на детето, образованието и здравеопазването, като например кампанията за повишаване на осведомеността относно насилието срещу деца през периода 2014-2017 г. През последните три години тя е действала като фокусна точка за УНИЦЕФ Румъния за Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца (Global Partnership to End Violence against Children).

Nela Krnic е част от офиса на УНИЦЕФ в Черна гора от 2004 г. насам и от 2006 г. като служител по закрила на детето отговаря за цялостното проектиране, управление, координация и мониторинг на програмата на УНИЦЕФ за закрила на детето в Черна гора. Освен че работи върху защитата на децата от всякакви форми на насилие и експлоатация, Нела ръководи редица инициативи за реформи в областта на социалното подпомагане и реформата на системата за грижа за деца - засилване на социалното включване, реформа в съдебната система за непълнолетни и по-обширна програма за достъп до правосъдие. Тя участва в краткосрочна работа в Регионалната служба на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа (CEECIS) в Женева (Talent Mapping Initiative) и през 2016 г. в Словения за подпомагане на усилията на УНИЦЕФ в помощта за страната да реагира адекватно на бежанската и мигрантската криза и да окаже необходимата помощ и подкрепа на засегнатите деца и семейства.

Ida Ferdinandi е служител по закрила на детето в Уницеф в Черна гора от 9 години, като най-вече работи по защитата на децата от насилие, включително подкрепа за родители, защита на правата на деца без родителска грижа или риск от загуба на родителска грижа, включително деца с увреждания. Тя е фокусна точка спрямо въпроси за пола в службата. Преди това работи за неправителствения сектор. Образованието ѝ е международно и притежава бакалавърска степен по антропология (Канада) и магистър по социални науки - Програмата за глобални изследвания (Германия/Южна Африка).

Vladan Jovanovic е служител на Комуникацията за развитие (Communication for Development - C4D) в офиса на УНИЦЕФ в Черна гора. През последните шест години той предоставя техническа помощ и съдействие при проектирането, формулирането, управлението, изпълнението, мониторинга и оценката на стратегия за промяна на поведението и социална мобилизация, план за действие и програмни дейности за кампаниите "Всяко дете се нуждае от семейство", "Предучилищна за всички" и "Край на насилието" (End Violence).

 

Как да участвате в уебинара:

Използвайте бутона по-долу, за да се регистрирате за уебинара. Няколко часа преди него ще получите имейл с връзката към стаята за уебинари и инструкции как да се присъедините. Присъединяването към нашите уебинари е много лесно, не изисква специални умения от вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

Можете да проверите тук, когато уеб сесията стартира във вашата часова зона.

 

Language(s) of the materials: 
English

Проектът е финансиран от: