Дете-центрираният мониторинг – инструмент за проследяване и повишаване на качеството в работата на екипите от услугите и отделите за закрила на детето [Уебинар на български език]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
20 Февр. 2018
Lecturer: 
Валентина Симеонова
Организатор: 
Ноу-Хау Център за Алтернативни Грижи за Деца към НБУ

Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управление на процеса на грижа

Цели на уебинара:

Да се покажат възможностите, които разработената от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ система от индикатори за мониторинг дава за:

  • повишаване на компетенциите на професионалистите при прилагане на дете-центриран подход в работата
  • за повишаване на качеството на грижата към децата чрез прилагане на индикаторите за мониторинг като отправна точка за качество

Уебинарът ще се проведе на 20 февруари 2018г. от 11.00 до 12.00 часа EET.

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона (Sign up). В деня преди уебинара ще получите е-мейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите. 

За лектора:

Валентина Симеонова има многогодишен опит в сферите на образованието и социалната политика. В сферата на образованието е работила като учител, началник на отдел „Просвета“ и държавен експерт в МОН. Има опит като обучител по програми, свързани с интерактивни методи на обучение и развитие на критическо мислене; гражданско образование; дебати; умения за общуване и решаване на конфликти. Има опит в сферата на правата и закрилата на децата. Като директор на дирекция „Стандарти и анализи” в Държавната агенция за закрила на детето е била ръководител на екипите, осъществили две национални оценки на специализираните институции за деца. В периода август 2009 – март 2013г. е била заместник –министър на труда и социалната политика  с отговорност към политиката по социално подпомагане и социални услуги ; политиката за децата; политиката за хората с увреждания .

2013 -2014 г. е ръководител на екип, осъществил национален мониторинг на програмата за квалификации на МОН.

От 2015г. е член на екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ и координатор на проект за създаване на система за дете-центриран мониторинг в България.

Проектът е финансиран от: