Емоционалното здраве на социалните работници

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
13 Ян. 2016
Start and finish time of webinar: 
13,00 CET
Lecturer: 
Natalie-Ann McCauley
Организатор: 
Humanitarian Wellbeing
ChildHub

Известно е, че хората в сферата на социалната помощ, тези, които помагат на други хора трябва първо да се погрижат за своето здраве. И все пак социалните работници твърде често пренебрегват емоционалния стрес, което често води до психологическо прегряване. Това се отразява негативно на работата им и на личният им живот, на техните перспективи за бъдещето и т.н.

Humanitarian Wellbeing са екип от квалифицирани инструктори с опит и история в социалната работа и психологията, както и повече от 50 години практика в хуманитарната и спешната работа. Натали Макколи ще бъде водещ на този уебинар за ChildHub.

Уебинарът ще изследва начините, по които мениджърите на социални работници, психолози и педагози биха могли да подпомогнат емоционалното здраве на своите колеги,както и да се запознаят с практиките и действията, които могат да се предприемат за избягване на емоционалното прегряване на техния персонал.

Записът на уебинара ще намерите тук.

Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: