Идентифициране на деца-жертви в контекста на текущия имиграционен поток

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Дата: 
02 Февр. 2016
Start and finish time of webinar: 
15.00 CET
Lecturer: 
Brian Donald, Head of Office of the Director, Europol

Brian Donald, Europol

Организатор: 
Europol
ChildHub

Трафика на хора е сериозно престъпление и насилие над фундаменталните и индивидуални човешки права и достойнство. Той включва експлоатацията на уязвими хора, често малцинства, изтъргувани от престъпници като контрабанда с цел иконимическа изгода. Той е комплексен и често с транснационален характер и изизсква ефективен отклик на интернационално ниво.

Целта на уебинара е да генерира дискусия на тема как да се борим с трафика на хора и по-конкретно да идентифицираме потенциалните жертви на трафик, особено сред децата.

Записът на уебинара ще намерите тук.

Проектът е финансиран от: