Кампания „Дестинация неизвестна“ и Инициативата за правата на децата в контекста на Глобалния договор на ООН

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Дата: 
20 Апр. 2017
Start and finish time of webinar: 
3pm CET
Lecturer: 
Vincent Tournecuillert, ръководител на регионалната програма за миграция - Европа, Terre des Hommes
Amy Hong, изследовател и специалист по политики, Terre des Hommes

За уебинара:

Това е съвместен уебинар между Кампанията „Дeстинация неизвестна“ (Destination Unknown Campaign) и Terre des Hommes относно правата на децата в контекста на Глобалния договор на ООН (UN Global Compacts).

През септември миналата година по време на срещата за бежанци и мигранти, Общото събрание на ООН прие Нюйоркската декларация за бежанци и мигранти, която определя амбициозна програма за защита и споделяне на отговорност за бежанците и мигрантите в световен мащаб. През следващите 18 месеца международната общност ще бъде призована да приложи тези ангажименти в практиката чрез разработване на Глобалния договор за бежанците и Договора за глобална и безопасна, законово защитена и регулирана миграция.

Поради тази причина редица агенции са се обединили в прилагането на Инициативата за правата на децата в контекста на Глобалния договор. Тази инициатива обединява агенции на ООН, гражданското общество, институции на правата на човека, донори и частния сектор, и се свиква от Save the Children и Terre des Hommes. Инициативата цели създаването на мрежа от ключови заинтересовани страни, които могат да подкрепят прилагането на разпоредбите на Нюйоркската декларация в конкретни действия, които наистина да защитават децата.

Въпреки някои основания за оптимизъм, Нюйоркската декларация всъщност е стъпка назад по въпросите относно децата-бежанци и защитата на мигрантите, тъй като там се посочва, че задържането на деца може да се използва като крайна мярка – така се дава възможност на правителствата да продължат да задържат децата в ареста.

Това е един много незадоволителен резултат и кампанията "Дестинация неизвестна" и Terre des Hommes се застъпват заедно със своите партньори за премахването на задържането на децата като мярка и за защита на правата на децата в движение - да се гарантира, че те се възприемат преди всичко и само като деца.

Предстоящият уебинар ще представи едно по-добро разбиране на Декларацията от Ню Йорк за бежанци и мигранти, както и какво отрицателно въздействие може да има върху децата в движение. Уебинарът ще представи повече информация за кампанията "Дестинация неизвестна" и Инициативата за правата на детето в рамките на Глобалния договор.

За повече информация:

Destination Unknown campaign

Recommended Principles for Children on the Move and Other Children affected by Migration

Initiative for Child Rights in the Global Compacts

 

 

За лекторите:

Vincent Tournecuillert е мениджър на Европейската програма за миграция във Фондация Terre des Hommes. С течение на годините в Terre des Hommes г-н Tournecuiller e работил като световен координатор на кампанията на Международния секретариат към Международната федерация на Terre Des Hommes и като регионален съветник по въпросите на закрилата на детето за Близкия изток и Северна Африка, работeйки в четири области (Управление на проектния цикъл, изграждане на капацитет, научни изследвания и развитие и комуникации и застъпничество). През 2006 г. г-н Tournecuiller създава Регионалния офис на TDH за Централна и Югоизточна Европа и е работил през последните дванадесет години по транснационални въпроси за защита на децата в Европа и в съседните страни. Той също така работи като международен журналист на свободна практика в страни в криза (Балканите, Централна Африка).

Amy Hong работи в тясно сътрудничество с генералния секретар с цел гарантиране изпълнението на ангажиментите Terre des Hommes към инициативата за правата на децата в глобалния договор. Amy допринася за работния документ "Правата на децата в глобалния договор" с организирането на Глобалния конференция по въпросите на децата в движение, както и за глобалната застъпническа стратегия относно ванжостта на един цялостен, хармонизиран подход към децата в движение и към други деца, засегнати от миграцията.

Language(s) of the materials: 
English
Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: