Медицинска оценка част 2 - Ключов критерий за Barnahus и подобни организации (Уебинар на CHILDHUB)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
25 Окт. 2018
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Resmiye Oral, Professor of Paediatrics, Director of Child Protection Program Iowa University, USA
Организатор: 
ChildHub

За уебинара:

Един от критериите на Barnahus е, че се извършва медицинска оценка, за да се гарантира правото на жертвата на здраве и да се осигурят съдебни доказателства за разследващи цели. Като част от своите медицински услуги, Barnahus или подобна организация трябва също така да осигури лечение и насочване към специалистите като неразделна част от услугите си.

Този уебинар състоящ се от 3 уебинарни мини-серии ще разгледа многото условия за покриване на критериите а медицинска оценка за Barnahus:

Част 1 от тази серия се отнесе към Рамката за медицински стандарти, включваща Стефан Рун, педиатър консултант в Каролинска университетска болница в Швеция и се проведе на 18 октомври 2018 г. Записът на част 1 е налице тук.

Тази втора част от мини-сериите се занимава с диагностициране и вземане на решения на и спрямо физическа злоупотреба, включващо Resmiye Oral, професор по педиатрия, директор на Програмата за закрила на детето в университета в Айова, САЩ.

Тази минисерия е насочена към всички професионалисти, които работят, за да изпълнят стандартите за качество на Barnahus или да осигурят по друг начин надеждни доказателства и добри резултати за децата, които са жертви и свидетели на насилие. Присъединете се, за да научите:

  • Защо медицинската оценка е важна за благополучието на децата и разследването,
  • Най-добрите практики за мултидисциплинарно сътрудничество, което включва медицинска оценка,
  • Видовете доставчици на медицински услуги, които трябва да бъдат на разположение на Barnahus, както и допълнителното обучение, от което се нуждаят,
  • Каква стая може да изглежда като подходяща за деца,
  • Процесът, когато се открие медицински проблем, който иначе би останал незабелязан,
  • Осигуряване на лечение и последващи действия.

Този уебинар е насочен към всички професионалисти, които работят, за да изпълнят стандартите за качество на Barnahus или да осигурят надеждни доказателства и добри резултати за децата, които са жертви и свидетели на насилие. Препоръчваме Ви да прегледате Стандарта за качество Барнахус # 7, преди да се присъедините към този уебинар. Участниците са добре дошли да задават въпроси и да дадат своя собствен опит в чата.

Третата част, посветена на диагностицирането на и вземането на решения по въпросите на сексуалното насилие, включваща Andrea Goddard, педиатър-консултант и главен педиатър в Център за сексуално насилие "Havens", Kings College Hospital, NHS Fundation Trust, Великобритания, се състоя на 19 ноември 2018 г. Записът на третата част можете да намерите тук.

За лектора:

Resmiye Oral, MD, е професор по педиатрия, директор на Програмата за закрила на детето в университета в Айова, който е сертифициран в областта на педиатрията за злоупотреба с деца. Тя публикува множество статии относно злоупотребата и пренебрегването на деца от 1993 г. насам, след като създаде първия мултидисциплинарен екип за закрила на детето в Турция, нейната страна на произход. Тя написа книга и три глави, съавтор е на два учебни комплекта по злоупотреба с деца. Интересите ѝ са изграждане на международни системи за справяне с малтретирането и пренебрегването на деца, застрашените от наркотици деца, shaken baby syndrome, неблагоприятни детски изживявания и информирана и ранна намеса при злоупотребата с деца. Тя смята, че признаването на малки находки за злоупотреби и анализиране на травмата на жертвите и техните служители са от изключителна важност. Тя дава 50-60 лекции годишно на регионална, национална и международна професионална аудитория за насилието и изоставянето на деца.

 

Можете да гледате запис на този уебинар ТУК.

 

Language(s) of the materials: 
English

Проектът е финансиран от: