Можем ли да говорим за сексуалното насилие над деца на един език? [ChildHub уебинар на български език]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
02 Ноем. 2017
Start and finish time of webinar: 
13.30 - 14.30 EET
Lecturer: 
Екатерина Велева
д-р Яна Кацарова
Организатор: 
Фондация ПУЛС и Ноу-Хау Център за Алтернативни Грижи за Деца към НБУ

Да поговорим за темата сексуално насилие над деца и последиците от него. За
правото на участие на децата.

Уебинарът е предназначен за специалисти, студенти и професионалисти и ще
има за цел да се достигне до съгласие по отношение на термините, използвани
за сексуално насилие и експлоатация на деца, последствия и възможностите за
подкрепа. Говорителите от Фондацията също така ще представят програмата за
обучение на младежки фасилитатори и успехите в работата с млади хора.

Фондация "П.У.Л.С." e организация, която повече от 18 години оказва
директна подкрепа на хора, пострадали от насилие. Към организацията
функционират програми за превенция - обучение в детски градини, училища,
обучение на специалисти, младежки клубове и др. Екипи от психолози,
социални работници и юристи оказват денонощна подкрепа на деца и лица
пострадали от различни форми на насилие в Кризисен център и
рехабилитационна програма. Фондация "П.У.Л.С."
е eдин от партньорите във финансирания от ЕК проект LEAP - Умения за живот,
лидерство, неограничен потенциал: Подкрепа на деца и млади хора, засегнати
от сексуално насилие е Европа чрез засилване и подпомагане на участието
практика.

Лекторите Екатерина Велева и д-р Яна Кацарова имат над 15 годишен опит в
директната работа с пострадали от насилие. Участниците в уебинара ще имат
възможност да споделят и въпроси, които ги вълнуват от тяхната практика.

Language(s) of the materials: 
български

Проектът е финансиран от: