Можем ли да говорим за сексуалното насилие над деца на един език? [ChildHub уебинар на български език]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Дата: 
02 Ноем. 2017
Start and finish time of webinar: 
13.30 - 14.30 EET
Lecturer: 
Екатерина Велева
д-р Яна Кацарова
Организатор: 
Фондация ПУЛС и Ноу-Хау Център за Алтернативни Грижи за Деца към НБУ

Да поговорим за темата сексуално насилие над деца и последиците от него. За
правото на участие на децата.

Уебинарът е предназначен за специалисти, студенти и професионалисти и ще
има за цел да се достигне до съгласие по отношение на термините, използвани
за сексуално насилие и експлоатация на деца, последствия и възможностите за
подкрепа. Говорителите от Фондацията също така ще представят програмата за
обучение на младежки фасилитатори и успехите в работата с млади хора.

Фондация "П.У.Л.С." e организация, която повече от 18 години оказва
директна подкрепа на хора, пострадали от насилие. Към организацията
функционират програми за превенция - обучение в детски градини, училища,
обучение на специалисти, младежки клубове и др. Екипи от психолози,
социални работници и юристи оказват денонощна подкрепа на деца и лица
пострадали от различни форми на насилие в Кризисен център и
рехабилитационна програма. Фондация "П.У.Л.С."
е eдин от партньорите във финансирания от ЕК проект LEAP - Умения за живот,
лидерство, неограничен потенциал: Подкрепа на деца и млади хора, засегнати
от сексуално насилие е Европа чрез засилване и подпомагане на участието
практика.

Лекторите Екатерина Велева и д-р Яна Кацарова имат над 15 годишен опит в
директната работа с пострадали от насилие. Участниците в уебинара ще имат
възможност да споделят и въпроси, които ги вълнуват от тяхната практика.

Language(s) of the materials: 
български

Проектът е финансиран от: