Отклоняване от наказателното производство - алтернативен подход към младежите в конфликт със закона

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
19 Окт. 2018
Start and finish time of webinar: 
15.00 - 16.00 ЕЕT
Lecturer: 
Диляна Гитева
Йоана Терзиева
Организатор: 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет

Уебинарът е предназначен за:

Професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона.

 

Организатори на уебинара са Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет и сдружение „Програма за развитие на съдебната система“.

Цели на уебинара:

Уебинарът ще запознае участниците с концепцията за отклоняване от наказателното производство и ползите, които подходът би имал спрямо младежи в конфликт със закона. Ще бъде представен преглед на националната правна рамка в България с възможностите за прилагане на отклоняване, както и реализираните дейности по проект AWAY.

 

Уебинарът се провежда като част от проект AWAY, съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

Кога ще се проведе уебинарът?

Уебинарът ще се проведе на 19.10. 2018г. от 15.00ч. до часа 16.00ч.  EET.

Как може да участвате?

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона (Sign up). В деня преди уебинара ще получите е-мейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите. 

Кои ще са лекторите?

Диляна Гитева завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. През 2003 г. тя е стипендиант на Програма „Инициатива за право в обществен интерес“ в Юридическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк. Тя също така е участвала и в редица, обучения свързани с правата на човека, правата на детето и защитата от дискриминация.
От 2000 г. досега Диляна Гитева работи като адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.
Диляна Гитева е била ръководител и координатор на над 20 проекта, сред които: „Водене на стратегически дела за защита на правата на човека и защита от дискриминация“, „Наблюдение на спазването на правата на човека в България“, „Генерални мерки за изпълнение на решенията на ЕСПЧ срещу България“, „Справедлив административен процес“ и др.
Диляна Гитева е автор на редица статии и наръчници и има дълъг опит като лектор на конференции и семинари свързани с международните стандарти за правата на човека, правата на детето и защитата от дискриминация. Тя е участвала в работни групи по изработването на проекти за нормативни актове и програми, както и в изготвянето на анализи на българското законодателство и предложения за промени в действащи закони с оглед съответствието им с международните стандарти за правата на човека.

 

Йоана Терзиева завършва програма по социална педагогика през 2004 година и магистърска програма „Социално възпитатлена и пробационна дейност с правонарушители” през 2007 година в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Дипломиран психодрама терапевт е от 2008 година. От 2008 година е в обучение по психоанализа, като през 2014 година придобива статут на регистриран налаизант към Българско психоаналитично общество. Йоана Терзиева практикува социална работа с деца с отклоняващо се поведение, отпадащи от училище и осъдени на пробация непълнолетни младежи в град Русе, а от 2014 година упражнява свободна професия като като психоаналитичен психотерапевт и консултант по права на децата.

Media: 
Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: