Планиране на социалните услуги в югоизточна Европа: образователен контекст, потребности и възможности за професионално развитие

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
25 Март 2016
Start and finish time of webinar: 
15.00 CET
Lecturer: 
Bree Akesson, Assistant Professor, Faculty of Social Work, Wilfrid Laurier University, Canada
Организатор: 
Child Protection Hub for South East Europe

Този уебинар ще представи резултатите от планирането на социалните услуги и социалнта работа в осем държави от югоизточна Европа, проведено от Child Protection Hub. Проучването ще осигури основен преглед на контекста за образование и обучение, в които се предоставят практики за закрила на детето в региона и се идентифицират потенциални нужди и възможности за бъдещо професионално развитие, обучение или развитие на капацитет за заздравяне на работната сила на социалните услуги.

Относно лектора:

През последните 15 години Брий Акесън е работила с деца, семейства и общности засегнати от кризи като бедност, бедствия и войни. В момента е асистент-професор в университета Wilfrid Laurier в Канада, факултет по социална работа. Тя принадлежи към изследователския институт в университета McGill и Колумбийския университет. Притежава практически опит натрупан в Африка, средния изток и Европа, където е работила с различни интернационални и неправителствени организации включително  Rescue Committee, Save the Children, Terre des Hommes и УНИЦЕФ.

Записът на уебинара ще намерите тук.

Проектът е финансиран от: