Превенция на сексуална експлоатация на момчета в източна Европа

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
29 Март 2016
Start and finish time of webinar: 
11.00am CET
Lecturer: 
Michelle Asbill, PhD Student, School of Social Work at the University of Illinois Urbana-Champaign

Въпреки, че това не е нов феномен, проучване направено от интернационални и европейски неправителствени организации сочи, че се наблюдава ръст в процентите на момчета, които са били сексуално експлоатирани. 

Целта на този уебинар е 1) да направи кратко резюме на мащаба на този социален проблем, 2) да представи няколко последствия и предизвикателства , с които професионалистите работещи с такива хора се сблъскват, 3)  да предложи специфично насочена презентация, на изследването на интервенциите касаещи стратегии отнасящи се до определени пречки пред достигането до тази уязвима група. Чрез тези цели се надяваме уебинара да даде искра на по-широк професионален диалог по отношение на изграждането на база от знания и споделянето на най-добрите практики като средство, с което да се достигне до по-голяма част от сексуално експлоатираните момчета. 

Лектор ще бъде Мишел Асбил. Няколко години работила в НПО секторът в България като проект мениджър и администратор. В момента е докторант в университета в Илинойс Urbana-Champaign където учи социална работа, но прекарва академичната година (2015-2016) в България като получател на стипендия за провеждане на изследване свързано с нейната дисертация, която е на тема свързана с българските трафиканти на хора и подбудите свързани с ангажирането им.

 

Проектът е финансиран от: