Работа с младежи, напускащи услугите за деца без родителска грижа – Проект „Да изпълним (не-)възможните мечти“ (уебинар на български език)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
20 Ноем. 2019
Lecturer: 
Красимира Александрова, директор на ДДЛРГ "Олга Стоянова"
Евгения Георгиева, възпитател в ДДЛРГ "Олга Стоянова"
Организатор: 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет

Уебинарът цели да представи опита на екип от ДДЛРГ „Олга Стоянова“ в гр. Дупница за работа с младежи, на които им предстои напускане на услугата. Лекторите ще представят както опита си за прилагане на разработената в рамките на проекта (проект „Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран от Програма Justice на Европейската комисия, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ) методология за работа с младежите, така и техният опит, свързан с разширяване на услугите за младежи, на които им предстои и които вече са напуснали услугите за деца и младежи, лишени от родителски грижи. Темите ще бъдат разгледани през предстаявене на конкретен случай на младеж, който иска да живее самостоятелно, има желание да стане фризьор и активно се включва в изпълнението на собствените си мечти.

Уебинарът е предназначен за всички професионалисти, които работят в социалната сфера.

За лекторите: 

Красимира Александрова е магистър по педагогика и има над 25 години опит в работата с деца, лишени от родителски грижи и деца и младежи с увреждания. Тя е директор на ДДЛРГ „Олга Стоянова“.

Евгения Георгиева е със специалност начална училищна педагогика. Работи от 15 години в ДДЛРГ „Олга Стоянова“ като възпитател. В рамките на проекта е личен наставник.

Уебинарът ще се проведе на 20 ноември 2019г. от 16.00 до 17.00 часа EET.

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона Sign Up. В деня преди уебинара ще получите имейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на уебинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите.

Language(s) of the materials: 
Bulgarian and English

Проектът е финансиран от: