Реализиране на правата на децата - вграждане на правата на детето в ежедневната практика на специалистите по алтернативни грижи (Уебинар на ChildHub)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
12 Дек. 2017
Start and finish time of webinar: 
3pm CET
Lecturer: 
Julia Kovalenko, Advocacy and Child rights Advisor, SOS Children’s Villages Estonia
Krešimir Makvić, National Advocacy Advisor, SOS Children’s Villages Croatia
Florence Treyvaud Nemtzov, International Project Manager, SOS Children’s Villages International
Организатор: 
ChildHub

За уебинара:

Този уеб-семинар ще представи резултатите от двугодишния проект "Професионални обучители, работещи с деца в грижи" (2015-2016), финансиран от ЕС, който бе осъществен в осем европейски страни: България, Хърватия, Естония, Франция, Унгария, Румъния. Наръчникът за обучение, разработен по време на проекта "Реализиране на правата на децата", се основава на четирите принципа на Конвенцията на ООН за правата на детето, като ги вгражда в ежедневната реалност на специалистите по алтернативни грижи. Общо 881 специалиста по алтернативни грижи са обучени как да прилагат подхода за правата на детето в ежедневната си работа. Оценките за въздействието на обучението подчертаха, че развитието на умението на специалистите в областта на алтернативните грижите за прилагане на подхода за правата на децата към тяхната работа не само възнаграждава детето, но и професионалиста. Обучението позволява на участниците да виждат нещата от гледната точка на детето, за да разберат по-добре техните нужди. С цел осигуряване максимално устойчиво въздействие върху въпроса за професионалистите в обучението да прилагат подход, основан на правата на детето, когато работят с деца и млади хора, бяха проведени консултации с млади хора с опит в различни дейности и теми, свързани с целите на проекта. Уебсайтът е насочен основно към професионалисти, работещи с деца нуждаещи се от грижи.

Необходими са непрекъснати усилия, за да се гарантира, че професионалистите, които работят с деца, получават обучение за внедряване на подход основан върху правата на детето в ежедневната им практика.

За презентаторите:

Джулия Коваленко е адвокат и съветник по правата на детето в SOS Детски селища в Естония от 2012 г. Има магистърска степен по международно право, специализирана в областта на човешките права и равното третиране. Една от основните й отговорности е да насърчава действията, насочени към предотвратяване на насилието над деца, особено тези, които са в алтернативни грижи, и да инициира и поддържа диалог с органите и другите заинтересовани страни, за подобряване на качеството на алтернативната грижа и предоставянето на правата на децата за всички обгрижвани, както и насърчаване на превенцията на разделянето на семействата и събирането на семейства. Г-жа Коваленко има огромен опит в провеждането на различни обучения по правата на човека, правата на детето, равното третиране и родителските компетенции, като "Incredible Years" (позитивно родителство) и училището Toomas Gordon за ефективност на родителството, както и тренирането на работници за грижи спрямо предотвратяване на насилие и детски права, външния одит на институциите за домашни грижи AudTrain и др. Джулия също разработи за естонския министър на социалните въпроси наръчник за намаляване на броя на случаи и предотвратяване на насилие над деца в грижи, Насоки за вътрешна оценка в домове за грижа и много друго.

Крешимир Маквич работи като национален съветник по адвокат в SOS Детско селище Хърватия (част от глобална организация SOS KDI). Той е инициирал отговорни дейности и активни усилия за подобряване на политиките и практиките, които нарушават благосъстоянието на деца, изложени на риск от загуба на родителска грижа, или които вече са загубили родителската грижа. Има значителен опит в провеждането на успешни инициативи за застъпничество за постигане на устойчива промяна за децата, които гарантират пълноценното ползване на техните права в среда, която осигурява грижи и подкрепа, за насърчаване на промени, които водят до създаване на политики и практики (например кръгли маси, коалиционно изграждане, лобиране и преговори, повишаване на осведомеността, участие в мрежи, конференции и семинари). Г-н Маквич е професионален възпитател с богат опит в пряката работа с деца и младежи и в проектирането и изпълнението на проекти, включващи деца и младежи.

Флоренция Трейвауд Немцов понастоящем работи като ръководител на проект за трансгранични проекти, съфинансирани от ЕС, които имат за цел изграждането на капацитет на професионалистите в областта на грижите, за да могат да внедряват правата на детето в ежедневната си практика, когато работят с деца и младежи, в алтернативна грижа. Притежател на магистърска степен по международни отношения от Женевския институт за международни изследвания и развитие, тя се съсредоточава върху правата на детето през последните 17 години и по-специално върху процеса на деинституционализация и развитието на алтернативни грижи. Г-жа Treyvaud Nemtzov има богат опит в управлението и управлението на проекти с допълнителни умения в областта на стратегическото планиране, мониторинга и оценката, улесняването на групи, както и управлението на събития.

Как да присъствате в уеб-портала:

Използвайте бутона по-долу, за да се регистрирате за уеб-семинара. Няколко часа преди уебинара ще получите имейл с връзката към стаята за уебинари и инструкции как да се присъедините. Присъединяването към нашите уебинари е много лесно, не изисква специални умения от вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

Тук можете да проверите кога уеб семинарът започва във вашата часова зона.

Language(s) of the materials: 
english.

Проектът е финансиран от: