Семейства и деца, преживяващи раздяла на родителите {ChildHub уебинар на български език}

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
19 Ян. 2018
Lecturer: 
Борислава Мечева, семеен терапевт
Организатор: 
Ноу-Хау Център за Алтернативни Грижи за Деца
Нов Български Университет

За уебинара: 

Уебинарът е предназначен за специалисти, консултиращи деца и семейства в социалната и психично-здравната сфера, както и за родители.

Цели на уебинара:

  1. Да разшири и задълбочи разбирането за процесите и промените в семейната система в този специфичен преход в жизнения цикъл - раздяла на родителите, като представи примери от психологически и системни теории и практически опит
  2. Да направи обобщение на възможните краткосрочни и дългосрочни ефекти върху емоционалното състояние и развитието на детето
  3. Да предложи идеи за консултиране на деца и семейства, преживяващи раздяла, което подкрепя балансиран процес на родителстване и облекчава прехода при детето. 

Уебинарът ще се проведе на 19 януари 2018г.  от 14.00 до 15.30 часа EET.

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона (Sign up). В деня преди уебинара ще получите е-мейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите. 

 

За водещия на уебинара:

Борислава Мечева е фамилен терапевт и супервизор, преподавател в Институт по фамилна терапия - България и член на борда на Българската асоциация по фамилна терапия. Има опит като изследовател и ръководител проекти в Нов Български Университет в областта на деинституционализация на грижите за деца и консултантски опит в областта на закрила на детето от насилие.

 

 

Проектът е финансиран от: