Семейства и деца, преживяващи раздяла на родителите {ChildHub уебинар на български език}

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Дата: 
19 Ян. 2018
Lecturer: 
Борислава Мечева, семеен терапевт
Организатор: 
Ноу-Хау Център за Алтернативни Грижи за Деца
Нов Български Университет

За уебинара: 

Уебинарът е предназначен за специалисти, консултиращи деца и семейства в социалната и психично-здравната сфера, както и за родители.

Цели на уебинара:

  1. Да разшири и задълбочи разбирането за процесите и промените в семейната система в този специфичен преход в жизнения цикъл - раздяла на родителите, като представи примери от психологически и системни теории и практически опит
  2. Да направи обобщение на възможните краткосрочни и дългосрочни ефекти върху емоционалното състояние и развитието на детето
  3. Да предложи идеи за консултиране на деца и семейства, преживяващи раздяла, което подкрепя балансиран процес на родителстване и облекчава прехода при детето. 

Уебинарът ще се проведе на 19 януари 2018г.  от 14.00 до 15.30 часа EET.

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона (Sign up). В деня преди уебинара ще получите е-мейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите. 

 

За водещия на уебинара:

Борислава Мечева е фамилен терапевт и супервизор, преподавател в Институт по фамилна терапия - България и член на борда на Българската асоциация по фамилна терапия. Има опит като изследовател и ръководител проекти в Нов Български Университет в областта на деинституционализация на грижите за деца и консултантски опит в областта на закрила на детето от насилие.

 

 

Проектът е финансиран от: