Що е социална работа? – Българският дебат

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
20 Май 2019
Start and finish time of webinar: 
16.00 - 17.00 ЕЕТ
Lecturer: 
Румен Петров, MD, PhD
Организатор: 
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет
Румен Петров

Уебинарът е предназначен за:

 

Уебинарът е предназначен за социални работници, антрополози, критически социални учени, юристи, хуманитаристи и за всички, които мислят, че социалната връзка е сложно и изплъзващо се от публичното внимание качество на съвместния ни живот.

 

 

Цели на уебинара:

 

В какво се крие фокусът и същността на социалната работа?

 

Една тенденция на мислене е склонна да разглежда професионализма на социалните работници като въпрос на професионалната идентичност. Друга гледна точка – критическа социална работа - поставя във фокуса критиката на съществуващите социални отношения. В нашия малък разговор ще се опитаме да поставим в диалог от една страна критическата социална работа и от друга – професионализма в социалната работа.

 

За лектора:

Румен Петров е човек със сложна професионална идентичност. Започнал е като психиатър и психотерапевт. През срещата с психиатричните грижи в общността е стигнал до разбирането за важността на институциите, политиките, писаните и неписаните правила, които влияят върху качеството на нашия съвместен живот. Както и за властта, въплътена в тези политики, институции, правила (писани и неписани). Или накратко - до социалната работа.

 

Уебинарът ще се проведе на 20 май 2019г. от 16:00 до 17:00 часа EET.

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона (Sign up). В деня преди уебинара ще получите е-мейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите. 

Проектът е финансиран от: