„Сляпи петна“: непридружени и разделени момичета в Европа (уебинар на УНИЦЕФ и ChildHub)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
10 Септ. 2019
Start and finish time of webinar: 
2pm CEST
Lecturer: 
Sara Ristic
Maria Margherita Maglietti
Francesca Rivelli

Sara Ristic е ръководител на програмата и служител за защита от GBV (насилие основано на пола) в сръбската организация за гражданско общество Инфо Парк (Info Park), която в партньорство с УНИЦЕФ предоставя услуги за превенция на и реагиране срещу GBV на жени и момичета в движение. Инфо Парк управлява безопасно място за жени и момичета в градската зона на Белград, където се събират бежанци, а екипите на терен предоставят услуги за достъп. Сара работи с бежанци и мигранти по балканския маршрут от 2015 г. Има бакалавърска степен и магистърска степен по психология, с акцент върху военната травма.

Maria Margherita Maglietti работи като Спешен специалист за GBV на УНИЦЕФ в Италия и координира регионалната програма „Действие срещу насилието, основано на пол, засягащо жени и деца, които са бежанци и мигранти в Гърция, Италия, Сърбия и България“. Тя има над 10-годишен опит в работата с разселените жени и момичета в Европа и Близкия изток, със специален акцент върху GBV при спешни случаи. Тя име бакалавърска и магистърска степен с акцент върху правата на човека.

Francesca Rivelli работи като специалист по насилието основано на пол (GBV) и по закрила на детето в Сърбия, като също така подкрепя интеграцията на закрилата на детето и GBV в цялостната реакция свръзана с мигранти и бежанци. Франческа работи в областта на закрилата от 2005 г. в няколко контекста на хуманитарна помощ и развитие, в Сомалия, Чад и Централноафриканската република, Хаити, Кения, Южен Судан, Йемен, Либия и наскоро в Европа. През последните години тя се фокусира повече върху GBV и защитата на децата в хуманитарните действия и върху подкрепата за междуведомствената координация.

Организатор: 
UNICEF and Child Protection Hub

Този уебинар се организира като част от регионалния проект „Изграждане на взаимоотношения чрез иновативно развитие на осведоменост за насилие в Европа - BRIDGE“, чиято цел е да засили установения със закон отговор на насилието, основано на пола (gender-based violence или GBV), засягащо деца и младежи предвижващи се през страните от ЕС.

Проектът BRIDGE е подкрепен от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.) и се осъществява в Белгия, Гърция, Унгария, Малта и Румъния. Серия от уебинари се организират като част от проекта BRIDGE за обсъждане на въпроси от GBV и споделяне на добри практики.

За уебинара:

Целта на уебинара е да обърне внимание на специфичния опит и проблемите на непридружени и разделени момичета част от притока на мигранти и бежанци в Европа. Програмите за превенция и реагиране на УНИЦЕФ спрямо GBV обединяват двустранен подход, фокусиран върху предоставянето на хуманитарни услуги и изграждането на капацитет, реформата на политики и техническата помощ. Регионалната служба на УНИЦЕФ за Източна Европа и Централна Азия се фокусира върху тези въпроси чрез програмата „Действия срещу насилието, основано на пола, засягащо жени и деца, които са бежанци и мигранти, в Гърция, Италия, Сърбия и България“, финансирано от правителството на Съединените щати.

От 2015 г. Европа преживява безпрецедентен приток на бежанци и мигранти, които бягат от конфликти, насилие, несигурност и липса на възможности в Близкия Изток, Южна Азия, Източна и Западна Африка. Въпреки че пристигащите през 2018 г. бяха по-малко в сравнение с броя през 2015-2017 г., пътуванията бяха толкова опасни, колкото са били винаги. [i]  През 2018 г. около 141 500 бежанци и мигранти пристигнаха в Европа по средиземноморските миграционни пътища.[ii] Средно един на всеки четири беше дете. Между януари и декември 2018 г. в Гърция, Италия, Испания и България пристигнаха 30 085 деца, от които 12 717 (42%) са непридружени и разделени деца (UASC).[iii] Броят на непридружените или разделени момичета е трудно да се определи, тъй като данните са непълни. Съществуват значителни пропуски в наличната информация относно броя, моделите, рисковете и опита на тези момичета и повече момичета може да пристигат сами без да се определят като непридружени.

Непридружените и разделени момичета са склонни да бъдат по-„невидими“ от момчетата поради специфичната динамика около пътуването им. Момчетата без придружител са склонни да пътуват самостоятелно или в групи и да се самоопределят по време на регистрация. Момичетата може да не бъдат видими веднага или да не бъде възможно да бъдат идентифицирани като непридружени. Момичетата в юношеска възраст, особено тези, които не са придружени или разделени, могат да бъдат изправени пред повишени рискове от GBV (насилие, основано на пола), включително сексуално насилие, експлоатация, злоупотреба и трафик преди, по време и след миграция поради намалената мрежа за защита и подкрепа. Някои от тях могат да бягат от насилие, включително ранен брак, в родината си или да са изпитали насилие или злоупотреба по маршрута си и са изложени на риск от експлоатация и трафик.

До края на уебинара участниците ще подобрят своето разбиране за проблемите свързани с закрилата и рисковете, пред които са изправени непридружени и разделени момичета, докато са в движение, както и ще бъдат запознати с някои първоначални инструменти, които могат да улеснят ежедневната им практика при идентифициране на момичетата и техните нужди.

Как да се присъедините към уебинара:

Използвайте бутона по-долу, за да се регистрирате в уебинара. Няколко часа преди уебинара ще получите имейл с връзката към стаята на уебинара и инструкции как да се присъедините. Присъединяването към нашите уебинари е много лесно, не изисква специални умения от вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

За да проверите кога стартира уебинарът във вашата часова зона, щракнете ТУК.

 
 
Литература:

[1] UNHCR (2018) Desperate Journeys January – December 2018. Refugees and migrants arriving in Europe and at Europe borders https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712

[1] UNHCR (2018) Situation Update: Unaccompanied Children (UAC) in Greece 30 September 2018  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66558

[1] https://www.unicef.org/eca/emergencies/latest-statistics-and-graphics-refugee-and-migrant-children 

 

Друга литература за преглед:

Data Portal on Children on the Move https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/

Latest Quarterly Update on the situation analysis for the migrant and refugee response in Europe https://www.unicef.org/eca/situation-reports-and-advocacy-briefs-refugee-and-migrant-children

The UNICEF Girls Safety and Resilience Pocket Guide https://www.unicef.org/bulgaria/en/reports/my-safety-and-resilience-girls-pocket-guide

 The report on the Impact of migration on women and girls/Special Rapporteur https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1910791.pdf

Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: