Включване на най-уязвимите деца в политиката за закрила на детето - предимства и предизвикателства (CHILDHUB WEBINAR)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
15 Февр. 2018
Start and finish time of webinar: 
3-4pm CET
Lecturer: 
Brikena Zogaj, Child protection & participation learning hub leader, WV Middle East & Eastern Europe
Организатор: 
ChildHub

За уебинара:

 Бихте ли казали, че един подход, който дава възможност на гражданите като носители на права да изискват своите права и ги оправомощава да влияят върху качеството, ефикасността и отчетността на обществените услуги, е ефективен при закрилата на децата? Съгласни ли сте, че участието на децата има добавена стойност за закрилата на децата? Ще бъдат ли чути най-уязвимите деца при оформянето на местния механизъм за закрила на детето за това, как да се направи механизмът по-ефективен?

Учебният център за закрила и участие на децата, платформа за обмен на иновации, опит и знания, разработи седем концепции за осигуряване на качеството на програмирането, ученето и доказателствата. По време на този уебинар ще обсъдим две от тези концепции - Граждански глас и действия с деца с цел закрила на детето и Механизъм за пренасочване и отговор при най-уязвимите. Присъединете се към нас, за да научите повече за предизвикателствата, свързани с активното участие и „чуване“ на децата, за някои нежелани негативни последици и евентуални неочаквани резултати!

Този уебинар ще бъде особено интересен за служителите в областта на закрилата на децата и участието на децата, агенциите за закрила на детето, донорите и всички останали, които се интересуват от политиките за закрила на детето и участието на децата.

 

За лектора:

 Брикена Зогай е опитен ръководител, застъпник, промотор и новатор, мрежовик, изследовател и фасилитатор на обучения за специалисти по теми, работещи в различни контексти на извънредни ситуации и развитие, фокусира се върху създаването и качеството на програмите за защита на деца, юноши и младежи, изключването и уязвимостта. Конектор на правителствени, неправителствени заинтересовани страни, университети и донори, които успешно мобилизират ресурси (човешки и финансови) за прилагане на ефективни основани на доказателства модели на интервенция за закрила на детето.

 

Как да се регистрирате за уебинара:

Използвайте бутона по-долу, за да се регистрирате за уебинара. Няколко часа преди самия уебинар ще получите имейл с линк към стаята за уебинари и инструкции как да се присъедините. Присъединяването към нашите уебинари е много лесно, не изисква специални умения от вас и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от вашия компютър, таблет или мобилен телефон.

Тук можете да проверите, кога уебинарът започва във вашата часова зонаHere 

Language(s) of the materials: 
английски

Проектът е финансиран от: