Latest in My Topics

0
6
Фондация „Америка за България“ търси асистент по програмата в областта на създаване на благоприятна бизнес среда (BEE) във фондация „Америка за България“ (ABF).of work at America for Bulgaria Foundation (ABF). Отговорностите на ролята включват:…
0
22
Този наръчник с инструменти е създаден, за да помогне на потребителите да обмислят и планират, как по-добре да прилагат конкретни действия за предотвратяване и справяне с разпространението на фалшиви новини, за да създадат общност за устойчивост на…
0
28
SOS Детски селища България търси Социален работник в Център за обществена подкрепа за екипа си в София. Целта на позицията е осъществяването на пряка социална работа с потребителите на Центъра за обществена подкрепа в съответствие с планираните…
0
8
Защо е важно да бъдеш аполитичен в класната стая? За да оставите място за обективност и обективни дебати и дискусии. Водещият принцип винаги е бил да не споделяме частно политическо мнение и вяра в класната стая, правилото „без мнение“ по този…
0
21
Над 5000 са децата, жертви на модерното робство modern slavery в Обединеното кралство  и мнозинството не получават необходимата им подкрепа, като много повече потенциално се губят в системата. Това се казва в нов доклад на кризисната…
0
63
Уменията за изпълнителни функции и саморегулиране (EF/SR) осигуряват критична подкрепа за учене и развитие и макар да не сме родени с тези умения, ние се раждаме с потенциал да ги развиваме чрез взаимодействия и практики. Това ръководство от 16…
0
31
Общопартийната парламентарна група за осиновяване и постоянство вижда, че „укрепването на семействата“ трябва да бъде поставено в центъра на процеса на осиновяване. Изследването на APPGAP за укрепване на семействата е проведено, за да се включи в…
0
5
Споделяме този запис на срещата, която обсъди доклада „Деинституционализация и живот в общността в България“, с основен автор Надя Денева. Докладът се фокусира над факта, че българският модел на деинституционализация е провалил надеждите на децата и…
0
61
Англия: Публикуван е доклад да сериозни инциденти, включващи бебета, които са били наранени или убити от бащите си или други мъже, които се грижат за тях, и са дадени препоръки. Панелът за преглед на практиките за защита на децата е независим орган…
0
53
Сдружение SOS Детски слища българия търси да назначи ръководител (специалист социални дейности) - на два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи (SOS Младежки дом) в гр. София. Организацията предлага динамична и интересна работа в…
0
13
Докладът „Деинституционализация и живот в общността в България“ се фокусира над факта, че българският модел на деинституционализация е провалил надеждите на децата и възрастните с увреждания в България. Откритията на фондация “Валидити“ показват, че…
0
3
Make Our Voices Count представя резултатите от глобалното проучване на деца и младежи, проведено през май 2021 г. чрез специален въпросник. Проучването е проведено преди Деня на общата дискусия 2021 г. относно правата на децата и алтернативните…
0
190
Когато правят изследвания с деца, учените се фокусират главно върху събирането на информация от възрастни, родители, настойници, учители и други. Но нов подход, наречен „изследване с участието на деца“, предлага активното участие на децата, така че…
0
26
SOS Детски селища България търси Социален работник за Център за обществена подкрепа в град Трявна. Позицията е на пълен работен ден с възможности за допълнително обучение  и социални придобивки. Позицията е отговорна за осъществяването на пряка…
0
32
Младежите, които са подложени на малтретиране и пренебрегване от страна на своите родители или полагащи за тях грижи, могат да бъдат настанени в грижи извън дома (ГИД), където съществува такава система. Тези системи могат да бъдат доста различни,…
yes
0
53
Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим на VI годишна конференция за социална работа с международно участие, озаглавена „Подобряване на социалната работа, чрез развитие на теории, методи и техники на работа“, организирана от…
yes
0
254
На 4 ноември, от 14:30 до 18:00 CET, професионалисти и деца от цяла Европа ще се съберат в Zoom за заключителната конференция i-Restore. Резервирайте Вашето място и се присъединете към нас, за да обсъдим как да прилагаме по нататък практики за…
yes
0
501
РЕГИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУПЕРВИЗИЯТА на социалните работници и другите помагащи професии, работещи в интегрирани и мултидисциплинарни екипи, създаващи закрила на детето Terre des hommes търси високо професионален водещ изследовател, който да…
yes
0
3778
Този основен курс за повишаване на осведомеността е за всеки, който може да влезе в контакт с деца и млади хора, настанени в среда на алтернативна грижа. Целта на курса е да предостави накратко разбирането за травмата, въздействието, което тя може…