Latest in My Topics

0
37
Сдружение SOS Детски слища българия търси да назначи ръководител (специалист социални дейности) - на два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи (SOS Младежки дом) в гр. София. Организацията предлага динамична и интересна работа в…
0
16
SOS Детски селища България търси Социален работник за Център за обществена подкрепа в град Трявна. Позицията е на пълен работен ден с възможности за допълнително обучение  и социални придобивки. Позицията е отговорна за осъществяването на пряка…
0
24
Младежите, които са подложени на малтретиране и пренебрегване от страна на своите родители или полагащи за тях грижи, могат да бъдат настанени в грижи извън дома (ГИД), където съществува такава система. Тези системи могат да бъдат доста различни,…
0
19
SOS Детски селища България търси да назначи сътрудник, социални дейности - възпитател в Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г. (SOS Младежки дом), София. Организацията предлага въвеждащо и допълнително обучение, професионално…
0
71
Трудностите, с които се сблъскват майките след раждането, са добре описани и известни, но д -р Пол Ходкинсън и д -р Ранджана Дас в новата си книга се занимават с начина, по който новите бащи използват дигиталната среда, за да преодолеят психическите…
0
58
Eurochild стартира поредица от национални профили и придружаващ анализ по държави, подчертаващ необходимостта от по -добри данни и по -големи инвестиции в публичните политики за развитие в ранна детска възраст (ECD), заедно с другите партньори и…
0
19
Изследването цели да разбере поведението на извършителите, „които сексуално са малтретирали деца в широк спектър от съвременни институционални контексти в Англия и Уелс“. Проучването анализира обстоятелствата и други фактори на сексуалното насилие и…
0
26
Ирландия: С нарастването на случаите на сексуално насилие организациите не могат да отговорят на призивите за помощ поради недофинансиране. Контекст: Сексуалното насилие в ирландското общество „е епидемия в мащаб, дори по-мощен от Covid“…
0
23
Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ ви канят на он-лайн семинар на 8.7.2021 г. на тема: „Насилието в училище – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му…
0
12
Фондация Карин дом търси амбициозен, динамичен и отдаден професионалист, който да поеме управлението в ролята на Изпълнителен директор. Задълженията на ролята включват: планиране, управление и координация на оперативните дейности на фондация…
0
56
Този доклад от ОИСР показва значението на детството за детското развитие, благосъстоянието, ефекта на Covid, новите методи за измерване и рамки. Детството е решаващ период, тъй като хората получават умения, способности, които са много важни за…
0
24
Над 50 000 деца бежанци и мигранти са в страните от Балканския маршрут, един от основните входни пътища към Европа. За тях достъпът до качествено образование често е предизвикателство,но той е изключително важен и трябва да бъде осигурен. Чрез…
0
15
Фондация 5Rights стартира нова кампания със заглавието Twisted Toys за повишаване на осведомеността за опасностите, пред които са изправени децата в онлайн света. На техния уебсайт всяка играчка представлява вид експлоатация, наблюдение и опасност,…
0
164
KidsRights е международна неправителствена организация, която насърчава благосъстоянието на уязвимите деца по целия свят и се застъпва за реализирането на техните права. Фондацията също така финансира местни проекти, насочени към пряко подобряване…
0
53
Използването на езика е мощен инструмент и начинът, по който общуваме за определени неща, може да повлияе на живота на другите. „Всяко дете“ е нова инициатива, стартирана през май, която има за цел да трансформира настоящия публичен разказ и…
yes
0
203
Само преди половин година, на нашия 6 -ти рожден ден, стартирахме ChildHub с нов свеж вид и нови функции, които подобряват опита на нашите потребители и създават повече възможности за нашите членове. Сега пътуването продължава с чисто нови услуги и…
yes
0
61
Проектът REVIS стартира през януари 2021 г., след проучване проведено в страните участници в проекта. Въз основа на проучванията беше създадено ръководство за обучители и фасилитатори „Промяна на нормите свързани с насилието над деца в училище ”,…
yes
0
104
Добре дошли в Промяната на нормите около насилието в училищата Е-модул за обучители и фасилитатори, работещи с деца и млади хора. За кого е E-модулът?   Това ръководство е написано за възрастни, включително обучители, фасилитатори, учители или…
yes
0
258
В този курс ще разгледаме значението на използването на структуриран подход към оценката в работата по закрила на детето. Независимо, че много професионалисти смятат оценката за рутинна, тривиална или дори тежка задача, оценката поставя основата на…