0
15
Петя Димитрова е програмен директор в Института по социални дейности и практики и работи по темите за деца в контакт със закона - като жертви, извършители и свидетели в процедурите. Преди това е работила в публичния, така и частния сектор в областта…
0
9
Център за социална рехабилитация и интеграция "Таланти и иновации", град Елин Пелин, търси логопед. Позицията е подходяща както за логопеди с опит, така и за начинаещи. Центърът предлага гъвкаво работно време, конкурентно заплащане спрямо опит и…
0
13
Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ (МИС) ви канят на второто обучение в рамките на проект „Визуална комуникация и идентичност“ (ВИК) на тема „Дигитален маркетинг за НПО“. Събитието се провежда в с. Бачево, община Разлог, 25 -29…
0
28
Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GI-TOC) публикува оценка на платената сексуална експлоатация на деца (CSEC) в Западните Балкани. Това е първата по рода си регионална оценка, разглеждаща както уязвимостта на…
0
39
Много проучвания изследват последиците от пандемията върху психичното здраве на децата и техните майки, но  не толкова - на бащите. . Основните констатации от изследването Lockdown Fathers: неразказаната история бяха: Бащите растяха в увереност по…
0
47
Фондация "Конкордия България" търсят Социален работник в преходно жилище за екипа си в района на Сточна гара, София. Фондацията предлагат трудов договор на осемчасов работен ден и работа на смени по утвърден работен график. Успешният кандидат ще се…
0
29
Унгарски автор повдига въпроси за достъпа на малцинствената ромска общност до дигитално образование по време на COVID-19 чрез профила на 12-годишния Михали Х. Ефектът от закриването на училище: Децата от ромската общност са особено засегнати…
0
42
Въпреки че родителите са участници в защитата на правата на децата в цифровия свят, развитието на технологиите е бърз и сложен процес, който родителите не винаги могат да следват. През февруари 2021 г. Комитетът на ООН за правата на детето публикува…
0
93
Моля, намерете по-долу event recordings, който се фокусира върху добрите практики за индивидуална оценка в Холандия, както и върху теми, свързани със сътрудничеството на експерти, които правят и използват индивидуалната оценка на заподозрени или…
0
114
Изтезанието на деца вътре в семейството (ИДВС) - нова и нововъзникваща категория на малтретиране на деца - е изтезание, наложено на деца от техните родители или други лица, полагащи грижи за тях. Центърът за детска политика разработи първото…
0
24
Асоциация "Ти можеш ли" разширяват екипа си в София и търсят Координатор "Младежки проекти". Сред изискванията са: Силна мотивация за личностно и професионално развитие Иновативно и позитивно мислене Желание за работа с младежи и деца Интерес…
0
23
Strasbourg/Bulgaria: Трети доклад за оценка от GRETA, публикуван и представен на Европейския съвет относно достъпа до правосъдие и ефективната дългосрочна подкрепа за жертвите на трафик на хора в България GRETA: Групата от експерти по действия…
0
74
Missing people публикува нов доклад като част от консултативен проект с  младежи в алтернативна глижа.  Възгледите на децата за това, че са докладвани за изчезнали от грижи „Не ме карайте да се чувствам виновен или да ме наказвам, липсата може да е…
0
15
В далечната 2010 г. процесът по ДеИ започва с приетата от Министерски съвет „Визия за деинституционализация на децата в България“, която изразява политическата воля на държавата за разрешаване на проблема с отглеждането на деца в институции.…
0
19
Терапията SBHC предполага, че младите хора в беда имат способността да се справят успешно с трудностите си, ако могат да ги обсъдят с емпатичен, подкрепящ и квалифициран съветник. Училищните хуманистични съветници използват редица техники за…
yes
0
34
"Стратегии за преодоляване на тормоза“ е видео за учители, деца и родители, което има за цел да обясни редица стратегии, към които могат да се обърнат деца, които са обект на тормоз, за ​​да се справят с тази ситуация. Видеото е създадено от Terre…
yes
0
305
Настоящият анализ е разработен от фондация Terre des hommes Moldova като част от проекта „Съвместни усилия за борба с тормоза в Молдова“, финансиран от УНИЦЕФ Молдова. Анализът се състои от шест глави: Глава I. Дефиниция на тормоза, състояща се от…
yes
0
817
Тази програма е насочена до всички юноши, които под една или друга форма са се сблъсквали с тормоз в училищния си живот. Програмата е организирана в няколко модула: Модул 1. Нека се опознаем. Аз и останалите - даваме ви възможност чрез…
yes
0
193
Този доклад „Училище без тормоз. Препоръки за предотвратяване, идентифициране и намеса в случаи на тормоз в образователни институции ", беше разработен в рамките на проекта„ Съвместни усилия за борба с тормоза в Молдова ", изпълняван от Terre des…